Нарушеното зрение е рисков фактор за деменция, който може да бъде повлиян, според ново проучване.

 

Деменцията е сериозно неврологично заболяване, което засяга по-възрастните хора. Състоянието се свързва с необратим когнитивен упадък, който причинява затруднения в тяхното ежедневие и това на околните.


 

Заради неуспешното лечение на състоянието, най-ефективният метод за справяне с деменцията е нейната превенция. Липсата на резултатни терапевтичниметоди налага необходимостта от разкриване на различните рискови фактори, които могат да бъдат регулирани.

 

Екип от изследователи анализира данните на 16 690 души, страдащи от деменция, която може да бъде предотвратена при елиминиране на определени рискови фатори, например липса на физическа активност, повишено телесно тегло, както и изменения в зрението или слуха.

 

54% от включените хора в проучването са жени, а останалите 46% са мъже, от различни етнически групи. Минималната възраст на участниците е 65 години.

 

Специалистите стигат до заключението, че при 1,8% от тях, основен рисков фактор за това когнитивно заболяване са различните зрителни нарушения.

 

Което означава, че лечението на различните офталмологични изменения би могло доведе до елиминиране на над 100 000 от случаите на деменция в САЩ.

 

Информацията, която те използват, е част от проведено напречно проучване с помощта на американското здравеопазване и пенсионно осигуряване. Целта на това изследване е оценка на общия риск от проява на деменция, който може да се дължи на различни рискови фактори в общността.

 

Въпреки наблюдаваната от редица изследвания връзка между зрителните нарушения и деменцията, те много често не са разпознати като рисков фактор за това заболяване.

 

Промените в зрението са предотвратими, следователно този рисков фактор може да бъде регулиран. Други рискови фактори за появата на деменция са хипертония, затлъстяване, депресия, загуба на слух, травма на мозъка, диабет, тютюнопушене, ниво на образование, уседнал начин на живот, социална изолация и прекомерна консумация на алкохол.

 

С изведените резултати от изследването, специалистите подчертават важността от оптималното лечение на различните зрителните изменения на по-възрастните хора, тъй като те могат да предотвратят или да отложат появата на деменция.

 

Информация относно проучването е публикувана в онлайн сп. JAMA Neurology.

 

Референции:

www.medscape.com

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2791267