Американски учени са открили, че разстройството на съня (парасомния) в млада възраст може да е показател за развитие на деменция и болест на Паркинсон на по-късен етап от живота, PhysOrg.

 

Учени от Mayo Clinic наблюдавали 27 от пациентите, които страдали от разстройство на поведението във вазата на бързия (REM) сън. Това разстройство е вид парасомния, при което във фазата на бързия сън (когато човек сънува най-цветно) мускулите не губят своя тонус, както е нормално. Поради тази причина пациентите не са обездвижени и могат неволно да извършат действия, съответстващи на сънуваното от тях- от бурно въртене в леглото, през викове и дори агресия.

 

В течение на 15 години, всички участници в проучването развили невродегенеративни заболявания - при 13 от тях била поставена диагноза болест на Паркинсон; други 13 развили деменция на Леви- старческо слабоумие, подобно на Паркинсон; а един – полисистемна дегенерация.

 


Оказало се че интервалът между появата на парасомнията и първите симптоми на невродегенеративно разстройство може да достигне до 50 години. Средната продължителност на този интервал при наблюдаваните пациенти бил 25 години.

 

Според автора на изследването Bradley Boeve), получените резултати са доказателство, че първите промени в мозъка, причиняващи дегенерацията му и съпроводената с нея деменция, започват десетилетия преди появата на първите симптоми.

 

Според учените, разстройствата на съня са пряко свързани с голям процент от неврологичните заболявания и могат да помогнат да ранното диагностициране на рисковете от Паркинсон или деменции.