Оптимистите по-често от песимистите се радват на здраво сърце, се доказва в научно проучване. Хората с най-висока положителна нагласа два пъти повече се радват на отлично кардиоваскуларно здраве, в сравнение с песимистите, пише проф. Роузъбл Хернандез от Университета на Илинойс в сп. Health Behavior and Policy Review.

Отдавна се знае, че оптимизмът има ползотворен ефект върху организма и подобрява имунитета и общото здраве, но ползите за здравето са по-големи отколкото сме могли да се надяваме, споделя проф. Хернандез. Тези изводи остават валидни, дори след като се вземат предвид социално-демографски параметри като възраст, пол, семеен статус, финансово благосъстояние, образованост и др., за които е известно, че оказват влияние на здравословното състояние.

NEWS_MORE_BOXИзследователите съпоставят сърдечното здраве и нивото на оптимизъм при 5100 души, което извършват, прилагайки 7 метрични системи: следят артериалното налягане, индекса на телесна маса, стойностите на плазмена глюкоза на гладно и серумен холестерол, хранителен режим, степен на двигателна активност и употреба на тютюн; както и павят оценка на  емоционално и физическо здраве и степента на позитивната настройка при доброволците.

55% по-често най-оптимистично настроените се радват на сравнително добро общо здраве, освен че два пъти повече при тях се регистрира идеално функционираща сърдечносъдова система.