Съвременните образни изследвания на мозъка в покой може да покажат колко интелигентен е човек. Това е заключението на научен екип, който предполага, че образът на мозъчните структури може ясно да онагледи менталния ни капацитет.

 

Като основно мерило за него може да се ползва т.нар. мозъчна ентропия. Това е термин, обединяващ цялата мрежа от неврологични процеси, протичащи в мозъка и участващи във формирането на представата ни за света около нас.


 

Концепцията за ентропията на мозъка отдавна се асоциира с формирането на съзнанието при човека и с неговия интелект. Усъвършенстването на образната диагностика в последните години позволява много подробно проследяване на химическата и електромагнитна активност във всички мозъчни структури. На база на тази активност може да се направи математически модел за представяне на нивото на ентропията, а оттам и на интелекта на всеки човек.

 

Опирайки се на тези модерни достижения на технологиите, учени от Медицинския колеж към Нюйоркския университет използват ядрено-магнитния резонанс (ЯМР) като средство за отчитане интелекта на изследвания човек.

 

Те анализират резултатите от ЯМР, проведен на 900 мъже и жени и асоциират разликите в мозъчната им ентропия с различия в способността на мозъка им да възприема и обработва информация. Тази способност на мозъка се счита за основен показател на интелекта и учените заключават, че по-високата ентропия, установена с модерния ЯМР, е ясен белег и за по-висока интелигентност.

 

За доказване на тази връзка учените използват много просто средство. Те сравняват данните от ЯМР в покой при отделните участници с техните резултати от проведени тестове за интелигентност. Данните посочват, че най-висок IQ-резултат имат хората, при които е установена и най-висока мозъчна ентропия.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Научният екип отчита, че тяхното проучване е първо по рода си и може да обърне гледната ни точка към човешкото съзнание и интелекта като негова функция. Според учените мозъкът на по-интелигентните хора е по-гъвкав във възможностите си да възприема и интерпетира всякакъв тип информация, което изисква по-висока степен на реаранжиране на сигналите между отделните му структури.

 

И точно тази гъвкавост се проявява с по-висока мозъчна ентропия, която функционалният ядрено-магнитен резонанс помага да се онагледи.

 

Предстоят допълнителни проучвания за потвърждаване интересната теза на нюйоркския научен екип. Ако тя се потвърди, учените очакват образните изследвания да започнат да се ползват като надеждно средство за ранно диагностициране на психо-интелектуални нарушения като депресия, посттравматичен стрес и аутизъм. Това са все състояния, които протичат с отслабена способност на мозъка да обработва постъпващата информация, т.е. с намалена мозъчна ентропия.