За първи път специалисти установиха вероятността от по-нисък риск от деменция сред хора, които приемат алкохол в минимални количества.

 

Деменцията е невродегенеративно заболяване, което обикновено засяга по-възрастни хора. Този вид нарушение е много често срещано в световен мащаб, като през последните десетилетия неговата честота значително се повишава.


 

Деменцията се характеризира с многобройни симптоми, някои от които включват намалена когнитивна способност, памет, възможност заразсъждение, зрително възприятие и други.

 

Наличието на нарушението може значително да влоши качеството на живот на пациента и често е причина за тежки физически, психологически, социални и икономически затруднения.

 

Ефективно лечение на този вид заболяване все още не е разкрито. Поради тази причина превенцията и редуцирането на рисковите фактори остава най-ефективният метод за справяне с деменцията.

 

Прекомерната консумация на алкохол по средата на живота на един човек, може да причини значителни невротоксични ефекти върху мозъка. В сравнение с други рискови фактори, като високо кръвно налягане и диабет, прекомерната употреба на алкохол е един от най-силните рискови фактори за развитие на деменция.

 

Въпреки това, според ново изследване приемът на алкохол в минимални и умерени количества може да понижи риска от деменция в сравнение с този, който се отбелязва при хора, въздържащи се изцяло от прием на алкохолни напитки.

 

Прегледите на популационни обсервационни проучвания показват, че връзката алкохол-деменция е J-образна. Установено е, че ниските нива на приет алкохол могат да осигурят известна полза за намаляване на риска от деменция, докато прекомерната консумация би могла да повиши риска от деменция.

 

В изследването са включени общо 24 478 души на средна възраст 72 години, от които 58,3% са жени. 54,2% от всички участници консумират алкохолни напитки.

 

Резултатите от него показват, че умерената и минимална консумация на алкохол се свързва с понижен риск от деменция в сравнение с този при хора, които са се въздържали от алкохол през целия си живот. Тези констатации са валидни и при двата пола.

 

Въпреки това, проучването има някои ограничения, които трябва да се вземат предвид. Участниците в кохортата, например, сами докладват дневния си прием на алкохол, който може да не е напълно точен. Освен това, видът на алкохолните напитки не е взет под внимание.

 

Проучването е публикувано в сп. Addiction.

 

Референции:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16035