Магнитната стимулация на мозъка е ефективен начин за лесно отказване от никотина. Импулсите на магнитното поле при стимулацията влияят на мозъчната активност и могат да подобрят самоконтрола и желанието за пушене.


Никотиновата зависимост е проблем, при който потърпевшият има хронична нужда от никотин и не може да спре да приема активното вещество.  Самото вещество никотин е химикал, който действа като стимулант за мозъка – то носи приятно усещане и привидно подобрява бодростта за кратък период от време – това се дължи на реакции в мозъка, вследствие на които в организма се освобождават големи количества адреналин и допамин, като невротрансмитерът допамин е отговорен за удоволствието, което се изпитва от вдишването на никотин.


Никотинът се съдържа основно в тютюна, който се слага в цигари, и затова редовното пушене на цигари води до никотинова зависимост. Пушенето на една цигара често активира центрове в мозъка, които тласкат ума към взимане на следващата от кутията за нова доза никотин и приятно усещане. В един момент пушенето на цигари (или приемането на никотин по някакъв друг начин) става компулсивно и се развива зависимост. Нуждата от никотин вече не е нужда от удоволствието, което той дава, защото това усещане с продължение на времето се притъпява, и пушенето на цигари става процес, без който пушачът не може. 


Зависимостта е проблем, чието спиране е привидно невъзможно за пушачите. Тези, които са пристрастени към никотин, имат различна структура на мозъка в сравнение с непушачите. Точно тези изменения в мозъка са обект на наблюдение от изследователите от Факултета по медицина към Университета в Мисури. Така е открито как мозъчната стимулация може да повлияе на зависимостта към никотин и да спомогне за прекъсване на цикъла на зависимост.


Откритията на научно изследване показват подобрен самоконтрол, що се отнася за компулсивната консумация на никотин. Смята се, че се засягат областите в мозъка, които разглеждат инхибиторния ни контрол – способността ни да контролираме несъзнателните пориви и реакции към стимули (какъвто е никотинът). Именно този инхибиторен контрол е една от ключовите разлики между пристрастените и тези, които не са - вторите не са зависими, защото имат добър контрол и осъзнават вредата от вещества като никотин, което им позволява да упражнят самоконтрол и да не реагират на импулсите си да запалят още една цигара. При пушачите импулсът взима надмощие над логиката и не може да се упражни самоконтрол.

 

Референции:
Froeliger, B. (2023, August 9) Effects of Hyperdirect Pathway Theta-Burst Transcranial Magnetic Stimulation on Inhibitory Control, Craving, and Smoking in Adults with Nicotine Dependence: A Double-Blind Randomized Crossover Trial. Retrieved 2023, September 21 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451902223001969?via%3Dihub