Засилването на способностите на мозъка е сфера, която представлява интерес за науката. Група учени са открили, че по време на сън мозъкът преминава през процеси, свързани със запомнянето и оформянето на информация. Те са открили, че дълбоката мозъчна стимулация може силно да подобри консолидирането на спомени.


Мозъчната стимулация е терапевтичен метод, който включва предаване на електрически импулси към конкретни части от мозъка чрез електроди. Тези импулси могат да имат ефект върху клетки и химикали в мозъка. Дълбоката мозъчна терапия се използва за лечение на множество състояния. Някои от тях са синдром на Турет, клъстерни главоболия, епилепсия, обсесивно компулсивно растройство и болест на Хънтингтън. Но мозъчната стимулация има и ефекти върху фундаментални процеси, които се извъшват постоянно в мозъка.


Проучването е ръководено от учени в UCLA Health. Тръгва се от теорията, че мозъкът преобразува новоприета информация в дългосрочни спомени по време на сън. Мисълта зад тази теория е, че хипокампусът комуникира с мозъчната кора по време на дълбок сън. Хипокампусът е тази част от мозъка, която „пази“ спомени, а мозъчната кора е свързана с когнитивни функции като планиране и логично разсъждение. Теорията гласи, че по време на дълбок сън мозъчните вълни се забавят и невроните между двете части на мозъка работят в синхрон.Резултатите от научния труд са доказателство за теорията. Механизмът, по който си взаимодействат хипокампусът и мозъчната кора, е реално съществуващ. Резултатите сочат и за ползи от дълбоката мозъчна стимулация върху паметта. Доброволци, върху които е преложена терапията, са показали значителни подобрения в способността за извличане на нова информация след дълбок сън. Технологията за мозъчна стимулация е представлявала система, която следи естествените електрически сигнали в мозъка. Следи конкретно за тези сигнали, които свързва с консолидация на спомени, и при засичането им изпраща слаби електрически импулси. Те стимулират невроните в двете части на мозъка да работят в синхрон за по-добро запомняне

 

Тестовете сочат за силно подобрение в способността за запомняне. Информацията се съхранява трайно с помощта на стимулация. Групата учени планират да използват тези знания и технологията за дълбока мозъчна стимулация за да разберат дали могат да повлияят на индивидуални спомени, не само на способността ни да помним като цяло.

 

Референции:
Nature Neuroscience (2023, June 1) Deep brain stimulation during sleep enhances human brain synchrony and memory. Retrieved 2023, June 2 from https://doi.org/10.1038/s41593-023-01342-3