Навременната диагностика на различните психични заболявания е от значение за по-добрата прогноза на засегнатия пациент. Въпреки това определянето на всички хора с висок риск е трудно, заради големия брой проблеми с психичното здраве, които са често срещани.

 

Поради тази причина група от изследователи разработват модел на основата на машинното обучение, който използва електронни здравни досиета на лица, с цел наблюдение и проследяване на риска от криза на психичното здраве в продължение от 28 дни.


 

Специалистите създават инструмент, който да помогне на здравните работници да рационализират и приоритизират различните случаи, като същевременно да позволяват професионална намеса, която би могла да намали риска от криза. Това би могло да намали и натовареността в здравните заведения.

 

Методът се основава на прогнозиране на риска от заболеваемост и преценка на първоначално появили се симптоми.

 

Екипът генерира набор от данни, включващ кризисни събития, които са регистрирани при спешната нужда на пациента от здравни грижи за неговото ментално състояние, включително болничен прием, спешна оценка на пациента или оценка на домашното му лечение.

 

Специалистите конфигурират модела за машинно обучение, за да прогнозират възможното начало на кризисно събитие в епизод в рамките на следващите 28 дни.

 

В проучването са включени 5 816 586 медицински досиета, получени от 17 122 отделни пациенти на възраст между 16 и 102 години. Информацията включва данни за периода между септември 2012 г. и ноември 2018 г.

 

Участващите в проучването пациенти са диагностицирани с множество разстройства, включително такива на настроението, органични, невротични, психотични и личностни разстройства. Получените данни включват и информация за 60 388 кризисни епизода, със средно 24 кризисни събития на епизод.

 

Методът на основата на машинно обучение показва много добри резултати при прогнозиране на техните бъдещи кризи, особено за пациентите във възрастовата група между 65 и 74 години.

 

Тази новоразработка може значително да улесни по-доброто разпределение на ресурсите в психичното здраве и да стимулира превенцията на различните нарушения.

 

Превенцията и предсказването на кризисните епизоди е от голямо значение за ефективното лечение на пациента. Следователно въвеждането на този нов метод в редовната практика би могъл да понижи броя на хората, засегнати от психични разтройства.

 

Проучването е публикувано в сп. Nature Medicine.

 

Източници:

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01811-5