Мигрената се дължи на травматични събития, преживени далеч в детството, смятат американски невролози от Монтефиоре Център по главоболие на университетската болница Алберт Айнщайн в Ню Йорк. Според проучването на екипа, включващо над 8300 души с мигрена и над 1400 с тензионно главоболие, при около една четвърт от страдащите се откриват следи от преживяно насилие в детството. Като форма на насилие се разглеждат сексуалното насилие, емоционалната зависимост и липсата на внимание и пренебрегване.

Грубото отношение и малтретирането в детската възраст има неподозирани дълготрайни ефекти, които се асоциират с редица медицински и психични състояния в това число и мигрената при възрастния, коментира за онлайн изданието на сп. Neurology ръководителят на проучването Доун Бюсе, професор по клинична неврология и директор на сектора по медицина на поведението към същия център. Според него при лечението на мигрената и главоболието невролозите трябва да взимат под внимание преживени стресиращи събития в детството, за да може успешно да се ръководи терапевтичния план. Това не значи, че насилието в детството е причина за мигрената, а че то създава сериозни предпоставки за „отключване“ на неконтролираното главоболие, подчертава той.

Мигренозното главоболие е по-познато като нетърпимо, засягащо едната страна на главата, с аура, с фотофобия и нетърпимост към шума, гадене и продължителност до 3-4 дни. То се отличава с нетрудоспособност при засегнатия.

NEWS_MORE_BOXТензионното главоболие е най-разпространеният тип главоболие, което има пристъпен характер, с усещане за притискане на главата от двете страни и различна интензивност. За разлика от мигренозното главоболие липсва усещане за гадене, но е възможна силна чувствителност към светлината.

Тензионното главоболие се провокира от натоварване – стягане – на мускулите при главата. То е характерно при извършващите определен тип работа, свързана с прекарване на дълги часове пред монитор и напрегнати ситуации. Засилва се при физическа дейност.

Тензионното главоболие също намалява работоспособността и накърнява качеството на живот.

В проучването на американските невролози 24,5% от анкетираните с мигрена и 21,5% с тензионно главоболие споделят за емоционална зависимост в детството си. Според заключенията им една трета от хората с подобен опит преди пълнолетието си страдат от силно главоболие по-късно в живота, независимо от други фактори като възраст, пол, етническа принадлежност, материално състояние, състояния като тревожност и депресия.

Хората, преживели сексуално насилие в детството и тези, които са пренебрегвани, също е много вероятно да страдат от мигрена. Над 50% е вероятността да имат пристъпи на хронично главоболие преживелите две от трите форми на насилие: сексуално насилие, емоционална зависимост и неглижиране при отглеждането.