Колкото и настроението на един човек може да контрастира – от най-потиснатото, до най-веселото, така и афективните разстройства обхващат силно различаващите се състояния като тежък депресивен епизод и маниен епизод. Афективните разстройства се наричат още и разстройства на настроението. Не е трудно да се разпознае пациент с маниен синдром. Той най-често включва повишени настроение и активност, ускорен мисловен процес и идеи за собствена свръхмерна значимост.

  • Повишено настроение – хипертимия

Пациентите са весели, оптимистични. Нещо повече, това приповдигнато настроение е несъразмерно повишено спрямо обстоятелствата и може да варира от безгрижна веселост до неконтролируема възбуда. Човекът не само е с „неадекватно“ повишено настроение, но е и с повишена енергия, довеждаща го до свръхативност (хипербулия), речев напор и понижена нужда от сън.


Тези силни емоции обаче може и да не са толкова позитивни – възможно е пациентът да е по-скоро раздразнителен и често да изпада в гняв.Характерно е, че липсва динамика в настроенеито през деня.

  • Външен вид и поведение

Засегнатите често се стремят да се обличат екстравагантно, цветно. Жените са гримирани с ярък грим, носят множество украшения. Пациентите пеят, танцуват, позират и имитират.


Те са енергични и свръхактивни, което ги довежда до физическо изтощение. Тяхната двигателна активност е значима и обикновено се захващат с множество дейности навежнъж, но рядко ги довършват, поради лесната отвлекаемост на вниманието им. Непрекъснато им хрумват нови идеи, с които заменят текущите си дейности, а също така са и нетърпеливи.


Както се уточни, нуждата им от сън е значително намалена. Те се събуждат рано, но се чувстват жизнени и енергични. Сексуалното им влечение е повишено и те често установяват неподходящи връзки.


Рисковото поведение на манийно-болните не се ограничава само до най-интимните сфери, но обхваща и повечето нива на дейността им – то включва нереалистични планове, бизнес инициативи и активности, свързани с тях, импулсивност, безотговорно, а понякога дори агресивно поведение, прекомерно харчене на пари, слаб или никакъв контрол върху влеченията, било то със или без алкохолна употреба или злоупотреба. Занижени са нормалните социални задръжки.

  • Мислене и реч

Речта на засегнатите хора е ускорена, като може да стигне до летеж на идеите, при което мисловният процес е силно ускорен и се губи последователността на мислите, въпреки че връзката е запазена и мисленето може да бъде проследено. При говор е възможно да има и римуване. В тежките случаи летежът на мислите и речевият напор правят впечатление за разкъсано мислене. Вниманието е силно нарушено и лесно се отвлича.

  • Експанзивни идеи

Това е особено характерно за манията. Пациентите смятат, че тяхното мнение е много важно, че имат по-големи възможности, отколкото в действителност. Често харчат безразсъдно пари и участват в рисковани бизнес дейности. Възможно е тези експанзивни идеи да достигнат до грандиозни налудни идеи, както и идеи за преследване поради преживяването, че са следени заради техните открития и значимост.


Понякога симптом са и халюцинациите, които са в унисон с настроението им. Понякога има и нарушения на възприятията – например цветовете се възприемат като особено ярки и красиви.


Съзнанието за болест е силно нарушено при повечето от манийно болните пациенти. Те не гледат критично на своите грандиозни (и нереалистични) планове и не разбират необходимостта от провеждане на лечение.


Диагноза

Поставянето на диагнозата „маниен епизод“ е необходимо при пациента да има поне една седмица приповдигнато или раздразнително настроение, и наличие на други симптоми от следните: повишена двигателна активност и неспокойствие, речев напор, ускорен мисловен поток, повишена самооценка или грандиозни идеи, намалена нужда от сън, абнормна отвлекаемост на вниманието и неконтролирано поведение.