Несъмнено стресът отнема от спокойствието ни, от рефлексите ни, от ползите от събития, съня, понякога дори и от здравето ни. Пандемията даде добър пример и затова, че човекът изпитва стрес и когато е изолиран от обичайната за него социална среда и ритъм на живот, при страх от инфеция, борбата за оцеляване и преживяването на травматични събития, като загуба на работа и още повече близки.


Стресът е вреден. Несъмнено. Но дали съвсем?


Учени от Пенсилванския университет се опитват да разнищят ефектите на стреса. За проучването си те успяват да привлекат над 2800 души. Те е трябвало да докладват дали в продължение на 8 дни за дълъг период от време са изпитвали стрес, какво е било настроението им, дали имат физически оплаквания, както и обратното дали са се радвали на позитивни емоции.Оказало се, че 10% от анкетираните, които били на възраст между 25 и 75 години въобще не са изпитвали стрес в продължение на 8 дни, те се радвали на добро настроение и което е още по-важно, не страдали от хронично заболяване.


Не бързайте да се радвате обаче! Поне, не, докато не се запознаете с пълния модел на техния начин на живот...


При тези хора като цяло липсвало и преживяване на позитивни събитие, те рядко давали емоционална подкрепа на околните и съответно, не получавали такава. 


Най-същественият извод, който се прави при проучването обаче, е друг: цената за безстресовия начин на живот е повишеният риск от намаляване на когнитивните функции за 8 години. Тази група спокойни хора имала най-ниски оценки на умствени способности сред всички включени в проучването.


Можете ли да изградите портрет на тази група хора? Те са по-скоро мъже. По-възрастни. По-скоро са ергени или е малко вероятно да са семейни. Не работят. Водят изолиран начин на живот.


Според изследователите да се изпитва мъничко стрес през деня не е лошо. Все пак стресът е свързан не само с емоциите и преживяванията, но е и показател, че човек води пълноценен живот, има социален живот и преживява различни емоции. Стресът в малка доза е полезен. 


Обикновено стресът ни кара да се развиваме, да се адаптираме, придобиваме нови познания и умения, учи ни да взимаме адекватни решения, способност, която е от изключително значение за поддържане на ума буден, особено в напреднала възраст.