Хората са асиметрични животни. Рано в нашето ембрионално развитие сърцето отива наляво. Черният дроб се развива отдясно. Лявият и десният бял дроб имат различна структура. Доминацията на една от двете ръце обаче, друга основна човешка асиметрия, която отразява структурно-функционалната специфика на мозъка, винаги е била облечена в мистерия.

 

В човешките популации съществува отличителна тенденция дясната ръка да бъде предпочитана, тъй като около 10% от хората в повечето общества са левичари. Векове наред привилегироването на дясната ръка е представлявало поведенческа норма, а левичарите са се отличавали като най-голямата малцинствена група в света, поради което и са били стигматизирани културно, социално и дори езиково.


 

Не само това, но изследване от 2013 г. демонстрира, че съществува статистическа връзка между доминиращата лява ръка и психически състояния като шизофренията. Проведено от Джейдън Уеб, проучването анализира 107 психиатрични пациенти, откривайки, че само 11% от страдащите от депресия са левичари. Когато обаче става дума за шизофрения, процентът скача рязко на 40%.

 

Но поради факта, че шизофренията представлява толкова сложно и променливо състояние, което по-скоро се смята за съвкупност от симптоми, които могат или не могат да имат свързани причини, а не едно единствено заболяване, учените не са сигурни каква причина може да обясни измерената асоциация.

 

По принцип мозъкът е асиметрично разделен, когато става дума за основни умения и функции като език и емоции. Дясната страна на мозъка, с която левичарите са склонни да се ангажират по-активно, е свързана с настроение и емоции, а лявата страна обикновено е дом на езиковите и личностните характеристики. Тази картина обаче се оказва прекалено опростена. Някои неврологични наблюдения свидетелстват, че всъщност левичарите се характеризират с по-дистрибутирани функции.

 

Възможно е тази сложност да привнася повече променливи, с които да работи мозъкът, което да води до по-високи нива на неуспешни операции от страна на невронната мрежа. Ако тези изследвания бъдат потвърдени, данните ще помогнат на изследователите да идентифицират улики, с които да разпознават първите принципи на психоза: ако последната бъде забелязана рано, може да бъде забавена или предотвратена.

 

Концепцията за атипична поведенческа латерализация (привилегироването на една от двете ръце) е важен фактор при изследванията на шизофренията, поради нейното фино и сложно асоцииране с мозъчните структури и функционалната латерализация на мозъка, както и възможната му връзка с генетиката на психичното разстройство.