Британски и италиански учени са на път да създадат кръвен и уринарен тест за ауитизъм, което би могло значително да улесни ранното диагностициране на разстройството.

 

Изследователски екип от Университета на Уоруик и университета на Болоня установяват по-висока концентрация на специфични увредени протеини при деца с разстройства от спектъра.


 

За целта те са изучили кръвните и уринарни проби на 38 деца с аутизъм на възраст между 5 и 12 години. Резултатите им са били съпоставени с тези на друга група от 31 здрави деца на същата възраст.

 

Учените установяват наличието на по-голямото число увредени протеини, което е свързано с по-голям оксидантен стрес. Познати са като дитриозин и модифицирани захари – крайни продукти на гликирането.

 

За да се пристъпи към създаването на тестове, с помощта на които да се диагностицира аутизъм, учените трябва да преминат през още редица изследвания. Това, което може да се твърди засега от получените резултати е, че има връзка между определено ниво на специфични увредени молекули в мозъка и развитието на аутизъм. Все още учените не са наясно дали един такъв тест би бил ефективен и дали чрез него ще могат да се отличават аутистичните от други нервни и психични състояния като тревожно разстройство и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

 

Аутизмът е генерализирано разстройство, което засяга развитието на мозъка и поведението. Използва се терминът разстройство от аутистичен спектър, заради разнородния характер на проявата му. Свързано е с широк спектър на поведенчески проблеми, като засяга особено социалните отношения и взаимодействия, речево изразяване. Има изявена тревожност и хиперактивност. 

 

При 30% от случаите на разстройство от аутистичния спектър се намира наследствен фактор. При останалите 70% са комбинация от фактори на околната среда и генетични. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Понастоящем, за поставянето на диагноза се налага преминаването през серия изследвания – поведенчески тестове, което отнема ценно време и, за съжаление, не гарантира прецизност на заключението. Учените се надяват на откриването на биологичен тест с помощта, на който диагнозата може да се поставя по-бързо и рано. 

 

Само в Щатите живеят повече от 3,5 милиона души с разстройство от аутистичния спектър според Дружеството по аутизъм. 35% от младите хора с такова разстройство не могат да си намерят работа или да продължат образованието си.

 

В Обединеното Кралство са регистрирани 700 000 деца и възрастни с разстройство от аутистичния спектър според Националното аутистично дружество.

 

Изключително важно е диагнозата за аутистично разстройство да се поставя още в най-ранно детство, като стремежът на специалистите е това да се постига до 2-годишна възраст на детето.

 

С напредване работата на изследователите и проследяване на все повече деца от ранна детска възраст с аутизъм ще се открият неизвестните все още причини за разстройството и съответно работещи терапии. 

 

Изследването е представено в сп. Molecular Autism.