Мозъчният невротрофичен фактор (BDNF) е протеин, който играе много важна роля за образуването и растежа на мозъчните клетки.

 

Той е жизненоважен за обучението, паметта и поддържането на мозъчната пластичност.


 

Проучване, публикувано в Journal of Psychiatric Research, установява, че при хора с депресивни разстройства нивата на този протеин в кръвта са занижени.

 

Всъщност, стресът намалява нивата на зрялата форма на този протеин, известна като mBDNF, а ниските нива на mBDNF са свързани с депресия.

 

Зрялата форма на протеина се получава от неговата по-дълга и сложна форма – proBDNF, който обаче има отрицателен ефект върху нервната система.

 

Кръвните тестове досега не бяха в състояние да разграничат двете форми на протеина, което е от голямо значение, защото proBDNF се свързва с различни рецептори и причинява възпаление и дегенерация на мозъчните клетки.

 

„Все повече данни сочат, че възпалението на мозъчните клетки води до депресивно поведение, а proBDNF изглежда активира имунната система“, коментира проф. Син-Фу Джоу от Университета на Южна Австралия.

 

Той посочва, че за да се получи точно отчитане чрез кръвен тест, двете форми на този протеин трябва да могат да се разграничат.

 

В свои проучвания екипът на проф. Джоу установява, че инжектирането на proBDNF в мозъка или мускулите предизвиква депресивно поведение.

 

Те разработват кръвен тест, който може да измери нивата на mBDNF много по-точно. След това го използват, за да докажат, че хората с депресия или биполярно разстройство имат значително по-ниски нива на mBDNF в кръвта си, отколкото психично здравите.

 

Тест на базата на антитела

 

Този тип тест, известен като „ензимно свързан имуносорбентен анализ“ или съкратено ELISA, използва антитела за откриването на специфични протеини.

 

Изследователите прилагат новия тест върху кръвните проби от 90 болни с тежко депресивно разстройство, 15 болни с биполярно разстройство и 96 здрави участници в контролната група, за които е установено, че не са имали тежко психично заболяване.

 

В проучването са включени и кръвни проби от 14 души, правили опити за самоубийство през последните 10 години, които са подобрили състоянието си след лечение с антидепресанти.

 

Резултатите от тестването показват, че хората с тежка депресия или биполярно разстройство имат значително по-ниски нива на mBDNF в кръвта в сравнение с контролната група.

 

Освен това, хората с по-тежки симптоми на депресия имат по-ниски нива от тези с умерени симптоми. Участниците, приемали антидепресанти, имат по-високи нива от тези, които не са лекувани.

 

Авторите изчисляват, че диагностичният тест би пропуснал приблизително 1 на всеки 5 души, които имат депресия. Тестът погрешно би определил и 1 от всеки 5 души като депресиран.

 

Подобни са резултатите и от проучването при болните с биполярно разстройство.

 

Според авторите на изследването лекарите биха могли да използват теста като биомаркер, за да диагностицират тези състояния и да наблюдават успеха на лечението, като допълнение към клиничната оценка.

 

Източник:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/a-blood-test-could-diagnose-depression-and-bipolar-disorder

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395620311298#!