Всеки един на двайсет души страда от често сънуване на кошмари. В едно от най-големите изследвания на съня учените констатират, че лошите сънища са свързани със здравословни проблеми като инсомния, хронична умора, главоболие, депресия и тревожни разстройства.


Пет пъти по-често се срещат емоционални и психични проблеми, като депресия, при хората, които редовно сънуват кошмари.


Според д-р Михаел Шредл от Главния институт по душевно здраве при човека в Германия, Лаборатория по съня, честото сънуване на кошмари вреди на здравословното състояние, което налага назначаването на терапия.


Кошмарите се определят като страшни сънища, които човек вижда в REM фазата на съня, периодът когато се засича най-висока мозъчна активност.


При изследването на 9000 възрастни китайски психиатри отбелязват, че колкото по-често се сънуват кошмари, толкова по-влошено е здравословното състояние на страдащия.


Данните от изследването показват, че 5 % от хората минимум веднъж в седмицата сънуват кошмари, което се приема за често. Кошмари повече сънуват жените – около 6,2 %, които поне един път седмично се обвзети от плашещите картини. Честотата при мъжете е 3,8 %.


По думите на учените някои хора са склонни към сънуването на ужаси по наследство - откриват се генетични фактори, които предопределят свръх чувствителността на нервната система.


Екипът също така установява, че хората с ниски доходи 2,3 пъти по-често сънуват три и повече кошмара на седмица. Ниската осигуреност и социален статус по принцип са причина за силен стрес, което и играе роля на предразполагащ фактор за плашещи съновидения. 


Честите кошмари могат да доведат до изпадане в състояние на безсъние, инсомния, силна хронична умора, главоболие и трудно ставане от леглото сутрин.


Намира се и 5,7 % пъти по-висока вероятност от развитие на психично заболяване, в сравнение с хората, които не се оплакват от съновиденя.Най-честите кошмари, които се сънуват: падане – почти 40 % от случаите, преследване – към 26 %, парализиране – 25 %, закъсняване за среща/събитие – 24 %, загуба на близък – 21 %, ужасни видения – 19 %, липса на способност да се реши проблем – 17 %.