Много от хората засегнати от болестта на Паркинсон страдат от появата на неприятни сънища и кошмари през нощта. Това е разкрито с помощта на редица изследвания.

 

Според тях между 17% и 78% от пациентите имат кошмари седмично.


 

В повечето случаи сънищата на хората са позитивни или абсурдни, но по-рядко негативни и страховити. Въпреки това 5% от хората, които си спомнят своите сънища, кошмарите се появяват всяка седмица или дори ежедневно.

 

Проучване, проведено през 2021 г. , установи, че хората, които страдат от болестта на Паркинсон и често имат негативни сънища, имат по-бърз ход и прогресия на заболяването през годините след поставянето на диагнозата, в сравнение с хора, които нямат агресивни сънища.

 

В резултат на тези разкрития изследователи правят допълнителни анализи, които да определят връзката между кошмарите и болестта на Паркинсон.

 

Те установяват, че честите лоши сънища или кошмари в напреднала възраст могат да бъдат ранен знак за предстоящата поява на болест на Паркинсон при здрави хора.

 

Използваната информация е част от голямо проучване на САЩ, в което се съдържат данните на 3818 по-възрастни мъже, чието състояние е проследявано за период от 12 години.

 

В началото на изследването мъжете отговярят на редица въпроси, един от които се касае за негативните им сънища. От участниците, които са отбелязали наличието на кошмари, 91 са диагностицирани с болест на Паркинсон в срок от седем години.

 

Специалистите забелязват, че рискът от развитието на заболяването е два пъти по-висок при хората, които съобщават, че имат чести лоши сънища в началото на проучването, в сравнение с тези, при които те са по-редки.

 

При повечето пациенти диагнозата е поставена пет години след започване на изследването. В този период, рискът за хората с кошмари е три пъти по-висок.

 

Получените резултати предполагат, че възрастните хора, на които един ден ще им бъде поставена диагноза болест на Паркинсон, могат да започнат да страдат от появата на лоши сънища и кошмари няколко години преди да развият характерните за болестта симптоми, като треперене, скованост или бавно движение.

 

Проучването е публикувано в The Lancet's eClinicalMedicine journal.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(22)00204-8/fulltext