Ново проучване изследва връзката между високата консумация на готварска сол, високо кръвно, когнитивни нарушения и, по-конкретно, деменцията. Открити са хормони и ензими, които се променят под въздействието на солта. Знае се как тези системи в мозъка могат да бъдат нарушени, което съответно може да помогне за предотвратяването на увреждания.


Готварска сол е термин, който използваме за минерал, изграден основно от натриев хлорид. Натрият в умерени количества има полезна роля за естествената функция на организма – подобрява здравето на нервите, спомага за усвояването на хранителни вещества и за добрата мускулна функция. В голяма част от солта, предлагана в магазините, е добавен йод. Причината е масовият недостиг на йод в организма. Йодът като минерал спомага синтеза на хормони на щитовидната жлеза, които са необходими за възстановяване на тъкани и растеж.


Но полезните ефекти от солта биват засенчени, когато приемем твърде голямо. Множество проучвания са разкрили, че високият прием на натрий повишава значително риска от хипертония, т.е. високо кръвно налягане. Скоро е наблюдаван и отрицателен ефект върху когнитивните способности, причинен от сол. Нарушенията на когнитивните умения повишават риска от развиване на деменция. Оказва се, че свръзката между приема на готварска сол и когнитивните нарушения е всъщност високото кръвно налягане. Новото проучване, публикувано в British Journal of Pharmacology, разглежда връзкдата между трите и реакцията на периферната и централната нервна система при висок прием на сол. 


Хипертонията, заради висок прием на сол, е свързана с хормона ангиотенсин 2 (Ang II),  който регулира кръвното налягане и баланса на течности в организма. Роля играе и протеинът простагландин е2 (PGE2), който има важни физиологични функции.


За когнитивните нарушения са виновни фосфати в солта, които се добавят към протеина тау. Този протеин е отговорен за когнитивните нарушения и може да бъде ключов фактор за болест на Алцхаймер.


Разгледана е реакцията на мозъка към ефектите от висок прием на сол. На молекулярно ниво, освен фосфатите, които се добавят към тау, се наблюдава намаление във фосфати групи, вързани към ензим, наречен CaMKII. Този протеин е свързан с добрата мозъчна дейност и сигнализирането между синапсите. Подобна роля играе и протеинът PSD95, който също показва понижения в нивата. Всичките биохимични промени идват от Ang II и PGE2, които са свързани със „солната“ хипертония, твърдят учените.


Допълнително доказателство за това твърдение е ефектът от лекарство против високо кръвно налягане върху мозъка. Биохимичните промени са били напълно коригирани. Това подсказва, че ангиотенсин 2 и простагландин е2 трябва да бъдат цел на лечение. Така бъдещите лечения ще бъдат насочени както към хипертонията, така и към когнитивните нарушения, идващи от висок прием на сол.

 

Референции:
Fujita Health University. (2023, May 29) How excessive salt consumption is linked to cognitive disorders and high blood pressure. Retrieved 2023, May 30 from https://medicalxpress.com/news/2023-05-excessive-salt-consumption-linked-cognitive.html
Mouri, A. (2023, April 19) High salt induces cognitive impairment via the interaction of the angiotensin II-AT1 and prostaglandin E2-EP1 systems. Retrieved 2023, May 30 from https://doi.org/10.1111/bph.16093