Изследователи от Нюйоркския университет анализират потенциала за подобряване на когнитивните функции на хора с черепно-мозъчни травми чрез различни компютърни приложения.

 

Травматичните мозъчни увреди могат да значително да повлияят на когнитивните функциии, включително на обработката на информация, паметта и продължителността на вниманието.


 

Черепно-мозъчните травми обикновено са резултат от автомобилни катастрофи, падания, спортни травми и физическа саморазправа.

 

Намалената мозъчна активност се отразява неблагоприятно на качеството на живот на хората, засягайки тяхната работа, социални умения и други. Поради тази причина специалисти непрестанно търсят методи за подобряване на тяхното състояние.

 

В зависимост от тежестта на черепно-мозъчната травма се наблюдава различно засягане на функциите на мозъка. Нарушенията могат да имат когнитивна, физическа, сензорна, поведенческа изява. Възможно е и засягането на емоционалния контрол на човека или на неговия сън.

 

Проф. Джералд Фьолбел публикува проучвания, в които описва рехабилитационния потенциал на Brain Fitness Program на Нюйоркския университет.

 

Това представлява компютърна програма, предназначена да предизвика положителни промени в мозъка чрез упражнения, включващи реконструкция на вербални последователности, сдвояване на срички и идентифициране на детайли от различни истории, представени вербално.

 

В хода на изследванията се наблюдават подобрения във вербалното внимание, работната памет и обработката на информация, при хора с черепно-мозъчни травми, години след настъпването на техните наранявания.

 

Заедно със своя екип, проф. Фьобел прави анализ на две групи от хора с травматични мозъчни увреди.

 

Едната група, която редовно използва компютъризираната програма за когнитивно възстановяване, демонстрира значително подобряване във вербално отношение, както и по отношение на своята памет, в сравнение с контролната група.

 

Освен това тези хора съобщават за усещане на подобрение в когнитивните им способности, което означава подобрение в тяхното качество на живот.

 

Изследователите установяват, че когнитивните упражнения от програмата Brain Fitness, насочени към системата за слухова обработка, променят мозъчната верига, което подобрява и повишава когнитивните способности на хората.

 

Разработената компютърна програма може да бъде от голяма полза за възстановяването и подобряването на когнитивните функции на хора претърпяли инцидент, който е причинил черепно-мозъчна травма.

 

Въпреки положителните резултати от проучването обаче, провеждането на допълнителни изследвания, които да разширят наличната до момента информация, са необходими.

 

Референции:

https://content.iospress.com/articles/neurorehabilitation/nre210264