Логично ли ви се струва, при възприемането на матерафори от рода на „Срещата мина гладко като по вода.“ мозъкът да активира дял, който отговаря за тактилните усещания? Откритието е на екип от Центъра за системно визуално възприемане на факултета по медицина към университета Емори.

В изследването, подкрепено от Американския институт на здравето и академия на науките, доброволно участие взимат 7 студенти, чиято мозъчна дейност е сканирана посредством ядрено-магнитен резонанс по време на разговор, изпъстрен с метафорични изрази. За сравнение е проведен анализ и при възприемане на предметно описание на картини и реч с буквално значение на думите. Доброволците е трябвало да натиснат бутон веднага при разгадаването значението на метафорите. Те са отнемали значително повече време от другите изрази – 0,84 срещу 0,64 секунди.

Естествено, както и очаквали учените, при възприемането на говора се активирали центровете на речта, зоните на Брока и Вернике. При сблъсъка с метафорите обаче се задействал и центърът в мозъчната кора, отговарящ за тактилните усещания - усещанията, които изпитваме при докосване на повърхности с кожата си. За да обработи тази по-сложна информация, която се предава с преносното значение на думите, мозъкът стимулира буквалното им тълкуване. При този процес не се задействат центровете на зрението, отбелязва Саймън Лейси от екипа.

NEWS_MORE_BOX


Предстои да се изучи участието на отделите за други сетива за „разкодирането“ на метафорите, споделя Криш Сатян, професор по неврология, рехабилитационна медицина и психология, пред онлайн изданието Brain & Language.

Невролози съобщават, че при травматично засягане и на някои други мозъчни зони, различни от зоните на Брока и Вернике, се наблюдават затруднения при разбирането на метафори. Различни научни изследвания показват, че при абстрактната реч се въвличат райони, пръснати в цялата мозъчна кора, подчертава проф. Сатян.

Целта на изследването е да се изучи ролята не на даден отдел, а на цялата неврална мрежа, ангажирана в процеса на речта. Тази сложна структурна организация демонстрира как мозъкът тълкува различни символи, оценява картини или разбира образна реч, което зависи не само от еволюционното му развитие и формиране на нови отдели, но и от приспособяването на старите за ново функциониране.

За сега се потвърждава едно – както богатото словесно изразяване, така и разбирането му, изисква сложно устроен мозък с овладени нервни трасета като връзки между различните мозъчни зони...