Вариантите на гена HMGA2 залагат индивидуалните интелектуални способности и размер на мозъка, смята международен екип от учени.

В статия на сп. Nature Genetics се описва работата на изследователи под ръководството на Пол Томсън от Калифорнийския университет, САЩ, които анализират данните на повече от 21 хиляди души от три континента – Северна Америка, Европа и Австралия. Информацията включва разчитане на генома на доброволците, ядрено-магнитен резонанс за определяне размера на мозъка и тест за интелектуалните способности.

HMGA2 кодира едноименен белтък, който регулира процеса на пренасяне на наследствената информация от ДНК на РНК. Генът има няколко варианта, които според изследванията показват различна степен на интелектуални способности. Носителите на вариант на гена с два С участъка проявяват по-развит ум, отколкото носителите с един С и Т и са с два пъти по-силен интелект от тези с два Т. Първата група наброява около една четвърт от изследваните, втората – половината.

Подобно отношение се открива и относно носителството на определените генетични варианти и размерите на мозъка, като разликата в този ред на групите е 0,6%.

Допълнително учените установяват, че различните варианти на друг ген, TERT, определят разлика в размера на хипокампа с 1,2%.

Хипокампът в мозъка играе съществена роля за обработката на разнородна информация и формирането на паметта и спомените. И на него се дължи личната мотивация и проява на агресия.