Мозъкът е най-комплексният ни орган, което му позволява през повечето време да не работи на пълни обороти, както се налага например на сърцето. Капацитетът на мозъка ни всъщност е толкова голям, че за поддържането на ежедневните функции на тялото той използва много малка част от реалните си възможности. Просто защото в повечето случаи не му се налага да използва повече.

 

Средното тегло на мозъка ни е около 2 килограма – тегло в което са поместени около 100 милиарда неврони и още няколко пъти по толкова други типове клетки. Това са научно доказани факти. Необятността на мозъчните функции обаче е повод освен научните факти в описването на дейността му да се намесват и редица непотвърдени схващания, част от които са откровени митове.


 

Един от тези митове е и твърдението, че използваме средно едва 10% от потенциала на мозъка си.

 

Според официални допитвания повече от половинат хора вярват в истинността на това твърдение. Тя обаче се поставя сериозно под въпрос от някои водещи невролози, включително от екипа на авторитетния журнал Scientific American. В него наскоро беше публикувано проучване, доказващо, че през по-голяма част от времето в активно състояние се  поддържат над 50% от мозъчните функции.

 

За целта на проучването си учените са ползвали резултатите от образни изследвания, например ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), провеждани при различни хора. Ядрено-магнитният резонанс позволява да се измери мозъчната активност във всеки един момент. Данните от множество прегледани резултати от ЯМР показват, че дори при изпълнение на елементарни ежедневни дейности мозъкът ни поддържа повечето си структури активни включително когато няма моментна нужда от ползването им. Подобна е ситуацията и по време на сън.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Процентното съотношение на активните мозъчни структури във всеки един момент варира при различните хора, но сигурно е едно. Оказва се, че реално използваме много повече от предполагаемите 10% от капацитета на мозъка си и това твърдение със сигурност може да се причисли към развенчаните митове. Още се спори откъде произлиза този мит. Една от теориите гласи, че причина за появата му е откритието, че нервоните в мозъка съставляват около 10% от общото количество клетки в него.

 

Все пак, за момента се запазва истинността на друго интересно твърдение. То гласи, че при някои хора мозъкът успява във всеки един момент да използва много по-голяма част от капацитета си, отколкото при други хора. Причините за този феномен предстои да бъдат разкривани, защото те вече са обект на редица проучвания.

 

Утеха за всеки, който има съмнение, че мозъкът му не работи на пълни обороти, носи и доказаният факт, че с подходящи грижи и упражнения, мозъчната активност може да се засили трайно. Така, въпреки неумолимия ход на времето всеки може да поддържа вечнозелено сиво вещество.