Стана всеизвестно, че заболявания като диабет, сърдечносъдови, включително и хипертензия, наличието на респираторна патология повишават риска от тежко заболяване при коронавирусна инфекция и дори фатален край. Тези състояния са разпространени сред хората в третата възраст, което допълнително увеличава рисковете сред тях. В този контекст е важно да се знае до каква степен болестта на Алцхаймер или Паркинсон повишават рисковете при ковид. 


Проучване за връзката между неврогенеративните заболявания и ковид предприема д-р Мигел Мартинс и екипа му от Кеймбриджския университет. Целта на учените е да разберат дали при хората с деменция, Алцхаймер или Паркинсон има повишен риск от ковид и фатален развой на заболяването. 


Научният екип използва данните на 13 338 британци, тествани за ковид между март и юли миналата година от UK Biobank, която съдържа данни на над 500 000 доброволци, живеещи на Острова. 1626 от тези 13 338 се оказват с положителен тест за SARS-CoV-2.В съответствие с предишни наблюдения британският екип намира, че при наличие на деменция рискът от фатален изход при ковид е най-висок, последван от фактори като мъжки пол, напреднала възраст и социална нищета. 


Екипът прави разбивка на различните видове деменция и връзката им с ковид. Честотата на коронавирусната инфекция при болест на Паркинсон е 1,7%, при болест на Алцхаймер – 1,6%, тоест рискът от коронавирусна инфекция при тези пациенти е повишен.


Наличието на диагноза за Алцхаймер се асоциира силно със заболеваемостта от ковид, докато при диагноза за Паркинсон тази връзка не е така отчетива. Тоест при наличие на диагноза за Алцхаймер се отчита възможно най-високият риск за инфекция и смъртност от ковид-19, докато при пациентите с Паркинсон това е така само по отношение на инфекциозността, но не и по отношение на смъртността. 


Важно е да се отбележи, че наличието на диагноза рак при този модел на изследване е отрицателно свързано с фатален изход при ковид. Също така, не се открива съществена връзка между диабета, С-реактивния протеин и етническата принадлежност и ковид. 


Най-голям риск за живота при коронавирусна инфекция се отчита при фронтотемпорална деменция и болест на Алцхаймер. Това не е така при болест на Паркинсон и съдова деменция, чиито данни не се различават от тези на общата популация. Заключенията са направени независимо от фактори като възраст, пол и други съпътстващи заболявания на участниците в проучването. 


При едно от най-обширните европейски кохортни проучвания на COVID-19 е установено, че деменцията е най-честото съпъстващо състояние при пациентите с коронавирусна инфекция. Друго показва, че хората с деменция и други неврологични заболявания са изложени на по-висок риск от хоспитализация и фатален изход заради ковид. 25,6% от всички смъртни случаи от ковид между март и юни 2020 г. са на хора с деменция.


Приносът на британските изследователи от това проучване е, че констатират, че има специфични разлики в чувствителността към коронавируса при различните невродегенеративните нарушения. Досега се разполагаше само с убедителни доказателства, че деменцията и невродегенеративните заболявания повишават риска от инфекция и смрътността от COVID-19.

 

Източник: 
https://www.news-medical.net/news/20201109/Research-explores-links-between-Alzheimers-and-Parkinsone280b2s-to-COVID-19.aspx
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.05.20226605v1