Не е изненада, че използването на социалните мрежи, конкретно Facebook, може да е свързано с развитието на зависимост. Днес над един милиард души използват тази платформа за поддържане на връзки с други хора. Сърфирането в социалните мрежи обаче може да има патологичен характер при някои, потвърждава проучване, публикувано в Computers in Human Behavior. 

 

Според него социалните мрежи могат да доведат до пристрастяване при тези хора, които се нуждаят от одобрението на другите, за да се чувстват ценни като личности. При тях рискът от използване на социалната мрежа по натрапчив и неадекватен начин е голям. При подобни случаи потребителят развива нещо подобно на психотична декомпенсация, което е един вид маладаптивна, неадекватна стратегия за справяне с личностен емоционален проблем.


 

В какво се изразява подобно поведение – бягство от разрешаването на даден проблем,  изпадане в депресия, развиване на налудности, проява на предизвикателно поведение или изразяване на директни нападки. 

 

И в предишни изследвания е правена връзката между самочувствието и употребата на социалните мрежи. Екипът от Училището по психология Барух Ивчър решават да изследват влиянието на непредвидените обстоятелства върху самооценката.

 

Такива могат да бъдат социално приемане, оценка на външността, желание да си пръв,  компетентност, любов и семейна подкрепа, лоялност и др. 

 

При предварителното проучване на 337 души с активен фейсбук акаунт изследователите намират, че приемането на непредвидените обстоятелства са били свързани със симптоми на пристрастяване. Какво означава това?

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Това означава, че хората, които са склонни да заявят „Моето самочувствие зависи от мнението, което имат за мен.“ обикновено са съгласни и със следното „Прекарвам много време в мисли за фейсбук.“ или „Прекарвам много време, за да забравя личните си проблеми.“ или „Използвам фейсбук толкова много, че това вреди на обучението или работата ми.“

 

Изследователите провеждат и триседмично проучване с 80 незавършили все още студенти по психология, при което откриват, че степента на фейсбук зависимостта става по-голяма, когато нивото на социално непредвидените обстоятелства е високо. 

 

Индивидът, чиято самооценка зависи от одобрението на другите, е много вероятно да възприеме целта да формира и поддържа социални контакти в мрежата и да бъде много по-силно засегнат от заплахата за и загубата на тези взаимоотношения.

 

Тъй като за тези хора е важно да подобрят самочувствието си, те избягват отхвърлянето от страна на другите, което понякога води до маладаптивен самоконтрол, изразяващ се в натрапчиво използване и зависимост от фейсбук.

 

И от двете проучвания на екипа се стига до извода, че социално непредвидимите обстоятелства налагат прекомерно използване на фейсбук и повишаване на самооценката. Изследователите също така наблюдават и за ефекти на промени в личностните черти. 

Получените резултати са само на база фейсбук комуникации. Не може да се прави обобщение относно останалите социални мрежи.