Живеем във време, в което по един или друг начин сме зависими от хиляди неща, обстоятелства, фактори. Тези зависимости оказват влияние върху различни аспекти от живота ни. Някои от тях са толкова разпространени и „внедрени” в ежедневието ни, че са се превърнали в естествена част от живота ни и човек дори да не си дава сметка колко силно е влиянието им.


Ето едни от най-често срещанита и също така интересни зависимости на 21-ви век, като тук е моментът да направим уточнението, че не всички от тях са класифицирани като медицински, псхични или психиатрични заболявания според Международната класификация на болестите (МКБ 10).


1. Зависимост към психоактивни вещества, в това число и алкохол


За тази зависимост бихме могли да кажем, че всъщност тя е стара генерация зависимост и се е превърнала в нещо „обичайно”. В основата на зависимостта към дроги е желанието на хората за постигане на бърза промяна на психичното им състояние. Важно е да се знае, че при зависимостта към наркотици, както впрочем и при почти всички зависимости, водещ е психическият фактор, което не омаловажава симптомите на физическия (липсващ при някои видове зависимости).

Основното и водещо при зависимостта към психоактивни вещества е непреодолимото желание за употребата им, като отговор на нестихваща вътрешнопсихична болка и страдание. В резултат на този глад (крейвинг) всички мисли и действия на индивида се центрират около една единствена цел – набавянето и приемането на веществото, независимо от всичко. Много често тези действия предизвикват сериозни проблеми и щети във всички аспекти на живота. И разбира се, това, което всъщност е най-страшното и неприятно, е реалната възможност да се достигне до фатален и необратим край.

Утешителното в случая е, че това би могло да се избегне, ако се предприемат мерки навреме – тоест, ако се започне лечение. Лечението само по себе си не е кратък и бърз процес и изисква доста усилия. Много хора смятат, че лечението на зависимостта наподобява лечението на грип, настинка или нещо подобно и имат нереалистични очаквания по отношение на него. Не малко са и хората, според които единственият лек е „един хубав бой с тоягата” или почти доживотен затвор в домашни условия.

 

2. Зависимост към хазарт

Без да цитираме дословно МКБ 10, където тази зависимост фигурира като официално заболяване, с няколко думи ще се опитам да дам обяснение за същността на тази патология. Влечението към хазарта и по-скоро зависимостта към залаганията е заболяване, при което индивидът не може да се контролира. Подобно на жаждата за наркотици, тук водеща е жаждата за адреналин, тръпката от неизвестното и удовлетворението, което идва с победата, а то като че ли дарява индивида със свръхестествени сили и способности, с които той показва своето могъщество, контрол и власт – своята омнипотентност, които го издигат над всичко и всички.

Повишеният адреналин, резултат от ритуала, свързан със залагането, играта и т.н., води до усещането за живот. Би могло да се каже, че като че ли това е инжекцията дрога, която съживява индивида и го кара да се чувства добре.

NEWS_MORE_BOXВсъщност в повечето случаи реалността е такава, че индивидът е затънал в дългове, които са му коствали работата, имуществото, семейството и биха могли да му струват и живота дори, но това няма особено значение за него самия, защото под влияние на хазартната тръпка реалността се отрича и игнорира, и единствената такава, която съществува, е тази, която е в игралната зала.

Тук е моментът да се каже, че човек може да се възстанови и от този тип зависимост, което съвсем не означава, че нещата ще се оправят с магическа пръчка.


3. Зависимост към интернет

Зависимостта към интернет се изразява в това, че лицето „Х” или „У” прекарва по-голяма част от времето си, а на по-късен етап и цялото си такова в Интернет. Сърфирайки в различни сайтове и страници с различна цел, а понякога и безцелно, седенето пред устройството, осигуряващо достъп до интернет, се оказва единственото и основно занимание. В резултат на това е много възможно да се стигне до там, че човек да загуби работата си, както и по-голяма част от социалните си контакти. В резултат той спира да се интересува от каквото и да е друго, занемарява домашните си задължения, себе си, спира да извършва основни жизнени функции – като да спи, да се храни и т.н. Често зависимостта към интернет бива съпроводена и от зависимост към определен тип психоактивни вещества (обикновено стимуланти), посредством които зависимият си осигурява възможността да се задържи пред монитора колкото се може по-дълго.

 

Продължението очаквайте скоро