Фибромиалгия

 

Фибромиалгията е разстройство, характеризиращо се с широко разпространена мускулно-скелетна болка, съпроводена от умора, проблеми със съня, паметови дефицити и ниско настроение. Учените допускат, че състоянието усилва болезнените усещания, влияейки на начина, по който мозъкът обработва сигнали за болка. Симптомите понякога започват след физическа травма, операция, инфекция или значителен психологически стрес. В други случаи, симптомите постепенно се натрупват с течение на времето, без да се задействат от нещо конкретно.


 

Инсомния

 

Инсомнията е най-честото от всички нарушения на съня според Американската психиатрична асоциация. В последно време изследователите се фокусират върху хипотеза, според която състоянието всъщност представлява неспособност на мозъка да спре да бъде буден (т.е. да навлезе в цикъла на съня). Редица медицински показатели могат да са причини за такава систематична липса на сън, включително фибромиалгията.

 

Коморбидност на състоянията

 

Безсънието и хроничната болка са коморбидни в 50% до 89% от случаите, като представляват огромно бреме както за индивидите (намалено качество на живот), така и за обществото (големи разходи за здравеопазване). Отношението често е реципрочно: болката може да наруши съня, а лошият сън често води до увеличаване на болката. Въпреки че подобна връзка е очевидна, степента, до която двете състояния споделят каузални фактори не е изчерпателно изследвана.

 

Атрофия на сивото вещество

 

Изследвания с ядрено-магнитен резонанс (MRI) демонстрират, че хората, страдащи от фибромиалгия се отличават с атрофия на сивото вещество в области като амигдалата, предния циркулационен кортекс, инсуларния кортекс, медиалния фронтален кортекст, хипокампалния гирус, префронталния кортекс и таламуса. Сравнително по-малко са свидетелствата за неврохимичното състояние при инсомния, които да отчитат разлики в сивото вещество. Въпреки това такива са отчетени в хипокампуса, орбитофронталната кора и  вътрешната част на париеталната кора (precuneus).

 

Когнитивно поведенческа терапия

 

Когнитивно поведенческата терапия e краткосрочно целенасочено психотерапевтично лечение, което използва практически подходи към решаването на широк спектър от проблеми: от затруднения със съня и проблеми в личните отношения до адикция и депресия. Статия, публикувана на 15 септември в Journal of Clinical Sleep Medicine, ни информира, че когнитивно поведенческата терапия може да повлияя положително на сивото вещество, в зависимост от това дали е насочена към третирането на инсомния или на фибромиалгия.

 

Резултати

 

Докато когнитивно поведенческа терапия за фибромиалгия (включваща прогресираща мускулна релаксация, адаптивни техники за активност на темпото, релаксация на визуалните изображения и когнитивно преструктуриране) редуцира атрофията на сиво вещество, тази за инсомния (включваща обучение за хигиена на съня, контрол на стимулите, автогенна релаксация, ограничаване на съня и когнитивна терапия) увеличава коровата дебелина.