Изследователи разкриха полезно действие от прилагането на когнитивно-поведенческа терапия при посттравматичен стрес и главоболие.

 

Травматичните мозъчни увреждания представляват сериозен риск за развитието на посттравматично главоболие. Различни изследвания показват, че около 40% от хората с посттравматично главоболие също имат посттравматично стресово разстройство, наричано още посттравматичен стрес.


 

Известно е, че посттравматичното главоболие е трудно за лечение, тъй като няма ясен симптоматичен модел и се определя от причината за главоболието - съответната травма, за разлика от мигренозното главоболие, което има по-дефинирана симптоматика.

 

Към момента е известно, че фармацевтичните и поведенческите терапии са до голяма степен неефективни при посттравматично главоболие от лека черепно-мозъчна травма.

 

Екип от изследователи проведе проучване, което цели да разкрие ефективни методи за лечение на заболяването. В него са включени 193 ветерани, на средна възраст 39,7 години. От участниците 87% са мъже.

 

За целта на изследването тези хора са разделени в три групи, които са проследявани за период от шест месеца. Терапията на първата група е когнитивно-поведенческа, на втората прилагат терапия за когнитивна обработка, докато последната група се лекуват чрез стандартен терапевтичен подход.

 

Нарушенията, които са се появили в резултат на главоболието са измерени посредством Тест за въздействие на главоболието 6 (HIT-6). На изходно ниво участниците в когнитивно-поведенческа терапия отбелязват средно 66,1 точки по скалата HIT-6, докато втората група отбелязва- 66,1. Резултатът при тези на стандартна терапия е 65,2.

 

Максималната стойност от скалата е 78, следователно получените над 60 резултати се считат като тежко засягане.

 

След направен анализ на данните, изследователите стигат до заключението, че резултатите от HIT-6 за групата преминаващи през когнитивно-поведенческа терапия са по-ниски средно с 3,4 пункта в сравнение с тези, получаващи обичайни грижи. Това подобрение на увреждането, свързано с главоболието, се поддържа шест месеца след лечението.

 

От проучването е установено, че когнитивно-поведенческата терапия е ефективна за справяне с посттравматично главоболие от лека черепно-мозъчна травма, както и при главоболия, в резултат на посттравматично стресово разстройство.

 

Новите методи за лечение на посттравматично главоболие от лека черепно-мозъчна травма биха могли да подобрят качеството на живот хората, които живеят с това състояние.

 

Изследването е публикувано в JAMA Neurology.

 

Референции:

www.medicalnewstoday.com

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2793577