Какво представлява никтофобията?

Никтофобията представлява екстремен страх от нощта или тъмнината, който може да причини интензивни симптоми на тревожност и депресия. Страхът се превръща във фобия, когато е прекомерен, ирационален или оказва влияние върху качеството на живот на човек. Ако не бъде лекуван, страхът от тъмното може също да повлияе и на съня.

 


Нормално е човек да се е страхувал от тъмнината в някакъв момент от своето детство, но при редица възрастни тези чувства могат да продължат и да повлияят на живота. За да избегне интензивно чувство на тревожност, човек с никтофобия може да се опитва да стои далеч от ситуации, в които има тъмнина - като къмпинг през нощта или пътуване до киното. Изследванията са установили, че когато хората се страхуват от тъмното, това е защото не могат да видят заобикалящата ги среда. Тъмнината предизвиква „реакция на стрес“ в мозъка, което увеличава тревожността.

 

Какви са симптомите на никтофобия?

Симптомите на никтофобията са подобни на симптомите на други специфични фобии. Фобията е силен и постоянен страх от конкретен обект, човек или ситуация, който е пропорционално по-голям от действителната заплаха. Ако не бъде лекувана, специфичната фобия може да попречи на способността на човек да води нормален начин на живот.

 

Симптомите на никтофобия могат да се проявят физически и/или емоционално. При никтофобията симптомите се появяват, когато човек се намира на тъмно или очаква да остане на тъмно. Симптомите включват:

 • Треперене или побиване на тръпки;
 • Страх от излизане през нощта;
 • Изключителна нервност от мисълта за мрак;
 • Замаяност;
 • Необходимост от включена светлина на тъмно и/или докато човек спи;
 • Разстроен стомах;
 • Горещи или студени вълни;
 • Непреодолими чувства на паника;
 • Изпотяване;
 • Затруднено дишане;
 • Учестен пулс

Какви са причините за никтофобия?

Конкретна фобия може да бъде причинена от редица фактори, включително:

 • Чрез директни преживявания – травматично преживяване с обект или ситуация, от които потърпевшият се страхува, като например да бъде оставен на тъмно при опасни обстоятелства;
 • Чрез наблюдение – ставане на свидетел на това как други хора преживяват предмета или ситуацията, от които дадения човек се страхува (като например виждането на това как друг човек е наранен в тъмното). Както и израстване в домакинство, в което значим възрастен, като например родител, се страхува от мрака;
 • Чрез информация – научаване за източника на страх чрез информационни потоци като новините, книгите или телевизията, където тъмнината често се представя като по-опасна и подозрителна, отколкото всъщност е.

Референции:
1. Cleveland Clinic. Strategies for overcoming nighttime fears
2. Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania. Specific phobias
3. Verywell Health. What Is Fear of Darkness?