Хормонозаместителната терапия би могла да осигури превенция на болестта на Алцхаймер сред жени, при които риска от развитие на заболяването е по-висок. Това е показало проучване, проведено от Университета в Източна Англия, Великобритания. Установено е, че тази терапия осигурява както подобрение на паметта и умствения капацитет, така и поддържане на обема на мозъка в по-напреднала възраст. Тези положителни ефекти върху когнитивните функции се дължат на APOE4 гена, който е водещ рисков фактор за развитие на болестта на Алзхаймер.

 

Значителните ползи на хормонозаместителната терапия се проявяват при по-ранно въвеждане на лечението, по време на перименопаузата - периодът преди навлизане в менопауза. Причините за по-висока честота на Алцхаймер при жените е тяхната по-голяма продължителност на живот и по-разпространеното носителство на този ген сред тях.


 

Фокусът на проучването е бил поставен върху установяване на ефектите на менопаузата и влиянието на генетичния риск, срързан с носителството на APOE4 гена, върху когнитивния капацитет. За целите на анализа са били използвани данни от 1178 участнички в Европейската инициатива за превенция на Алцхаймер, чиято основна цел е била да се проследи здравето на мозъка на пациентките с течение на времето. В проучването са били включени участнички на възраст над 50 години и такива, при които не е била деагностицирана деменция.

 

Наблюденията са показали подобрение на паметта и по-голям мозъчен обем при жените, носителки на гена APOE4. Тази връзка е била още по-значителна при ранно въвеждане на хормонозаместителната терапия - още в периода на перименопаузата. Ефектът от това лечение води до подобряване на здравето на мозъка до степен, че се забавят процесите на стареене и се предотвратяват измененията. Наблюденията за връзката между когнитивния капацитет и мозъчния обем са били осъществени чрез ядрено-магнитен резонанс. Установено е, че интелектуалните възможности и намаленият обем на мозъка са ключов фактор за повишен риск от деменция.

 

Хормонозаместителната терапия осигурява запазване на обема както на лявата и дясната енторинална кора, така и на бадемовидното тяло. Тези две структури имат ключово значение за когнитивния капацитет. Енториналната кора, от своя страна, е една от първите зони в мозъка, които се засягат при болестта на Алцхаймер, независимо от възрастовите изменения. Тя се уврежда дори преди засягане на хипокампа. Носителството на гена APOE4 е свързано с усилване на ползите от хормонозаместителната терапия, тъй като допринася за запазване на мозъчния обем.

 

Референции:

https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-022-01121-5