Синдромът на Аспергер е описан за първи път от немски лекар Ханс Аспергер през 1944 г. - година след като Лео Канер за първи път съобщава за аутизъм. В своя доклад д-р Аспергер, съобщава за хора, които показват темпераментно и странно поведение.


Синдромът на Аспергер е разстройство за цял живот, което засяга начина, по който човек възприема света, обработва информацията, която получава или взаимодейства с други хора. Подобно на класическия аутизъм, това е „разстройство от спектъра“, защото засяга хората по много различни начини и в различна степен.


Въпреки че има много прилики между синдрома на Аспергер и класическия аутизъм, хората с Аспергер имат по-малко проблеми от речеви характер и обикновено имат по-високо ниво на интелигентност. Обикновено те не страдат от обучителни затруднения, придружаващи тези от аутизма, но могат да имат други специфични съпътстващи състояния като проблеми с концентрацията и неустойчивост на вниманието, хиперактивност, импулсивност и др. В по-напреднала възраст това се проявява като особена трудност при управлението на времето и приоритетите, планирането и решаването на проблеми. В училище им е трудно да организират своите идеи и знания, както и да извлекат централната идея от уроците. Те могат да бъдат нетърпеливи и забързани хора. Липсва гъвкавост в мисленето и въображението. Инцидентите с отпадане от училище не са необичайни поради социалните затруднения, които децата изпитват в училище и в които не знаят как да се справят. Отказът от училище често прикрива виктимизацията на училище или социалната фобия. В историята на хората със синдром на Аспергер често се наблюдава тревожност при раздяла в ранна детска възраст. Много често е налице екзекутивна дисфункция.Достигайки зряла възраст, много хора със синдрома на Аспергер се характеризират с няколко видими особености в поведението, навиците, реакциите и много често имат уязвимо чувство или прекомерна тревожност. От пре-юношеството нататък хората със синдром на Аспергер са изложени на особено висок риск от развитие на депресия.


Отивайки на психиатър, възрастните със синдром на Аспергер често са погрешно диагностицирани като личностно разстройство (напр. Шизотипно), тревожни разстройства, интермитентно експлозивно поведение, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство, психотични разстройства.


Синдром на Аспергер засяга хора от всички националности, независимо от географското положение, социална класа и икономически статус. Статистическите данни сочат, че мъжкият пол е по-засегнат. Клиничните проучвания показват, че комбинация от фактори, както генетични, така и епигенетични, може да бъде отговорна за промените в невробиологичната еволюция на мозъка, свързани с появата на синдрома. 


Детето или юношата със синдром на Аспергер показва значителна незрялост в невербалната комуникация (зрителен контакт, мимики, жестове), няма приятелства, които да са съизмерими с нивото му на развитие, не изглежда да търси удоволствие чрез групови дейности, интереси, успехи, има ограничени и стереотипни интереси и действия. Хората с Аспергер следват натрапчиви практики (специфично поведение), опитвайки се да направят света около тях по-малко объркан и стресиращ.


Хората с Аспергер могат да имат сензорни затруднения, свързани с едно или повече сетива (зрение, слух, обоняние, вкус, допир). Степента на интензивност варира от човек на човек. Но често сетивата на човек с Аспергер са или много чувствителни (свръхсензитивност) или с необичайно намалена чувствителност (хипосензитивност). Ярките светлини, силните звуци, силните миризми и необичайните материални текстури могат да създадат чувство на несигурност или възбуда или дори безпокойство у хората с Аспергер.


Интелигентността на хората със синдром на Аспергер им дава на по-късен възрастов етап предимството да се учат от грешките си, да правят изводи от социалните си слабости и съзнателно да регулират социалното си поведение. Този социален опит естествено се увеличава с възрастта, така че често е трудно или дори невъзможно да се диагностицира синдром на Аспергер при възрастен, ако той е успял да компенсира своите слабости. С подходящата подкрепа лицата с Аспергер са напълно способни да живеят пълноценен и независим живот.