Някои от най-често срещаните ментални заболявания са депресия, тревожност и паник атаки. Според някои проучвания почти една трета от хората изпитват някои от тези състояния. Тези заболявания могат да окажат сериозен ефект върху ежедневието на всеки. Всекидневните задължения и планувани задачи са сериозно затруднени. Поради широкото разпространение на тези психически заболявания те са обект на изследване от много учени – лечение, развитие на болестта, причини и т.н.

 

Проучване от последните години е посветено на това дали живеенето сам е причина за развитие на ментални проблеми. В проучването вземат участие различни групи хора – различна възраст, пол, образование и др.


 

Проучването е проведено от френски учени. В него вземат участие над 20 000 души на възраст между 16 и 74 години, които живеят в Англия. Участниците попълват въпросници, от които се разбира дали проявяват някакви симптоми на психични заболявания. Анализът на данните взема предвид и други фактори като образование, тегло, работа, употреба на алкохол, цигари, лекарства.

 

Изследователите отчитат повишение на процента на живеещите сами в продължение на няколко години. През 1993 г. живеещите сами са около 8,8%. Процентът се покачва на 9,8 през 2000 г. и 10,7 през 2007 г. паралелно с това се наблюдава и ръст на психичните заболявания.

 

Учените проследяват, че при всички възрастови групи се наблюдава повишен риск от ментални проблеми при хората, които живеят сами. Тази зависимост се наблюдава най-вече при възрастни двойки, при които единият от съпрузите е починал. До няколко месеца другият развива депресия или форми на шизофрения.

 

Задълбочени изследвания показват, че самотата е причина за над 84% от психичните проблеми.


Разбира се, не всеки, който живее сам е самотен. Но тези, които се чувстват самотни следва да потърсят помощ. Тя може да се състои в провеждане на сеанси при психотерапевт, участие в обществени и колективни мероприятия, спорт, танци и т.н. Наред със затлъстяването и тютюнопушенето, самотата също може да причини заболявания. Не я подценявайте.