Откритие за начина на кодиране на информацията за мястото и времето на спомените направиха учени от Югозападния медицински университет в Тексас чрез две отделни проучвания.

 

Преди десетилетие са открити неврони в хипокампуса на централния мозък, наречени времеви клетки. Тяхната роля е свързана със записването на времето, в което се случва даден спомен. По този начин мозъкът подрежда времевата линия на различните събития.


 

Дейността на клетките се изпълнява чрез тяхната активация в точно определенa последователност при самата случка или спомена за нея. Те се стимулират в конкретна възпроизведима последователност, позволяваща на мозъка да организира отделните моменти във времето.

 

Времето на активацията на клетките се контролира от тета-вълни с честота 5 Hz, а процесът се нарича прецесия.

 

27 доброволци взели участие в изучаването на процеса. Те изпълнят набор от задачи, включващи прочитането на 12 думи за 30 секунди и решаване на математическа задача. След нея участниците трябва да си спомнят възможно най-много думи от списъка за още 30 секунди.

 

За да си спомнят за думите, доброволците правят асоциация с всяка от тях и даден момент, в който думата е прочетена. В това време учените изследват електрическите импулси в мозъка.

 

Освен изобилие от времеви клетки, учените открили и че активацията им предсказва и колко добре биват асоциирани отделни думи една с друга във времето – феномен, познат като Temporal clustering.

 

Във второто проучване, също публикувано в Science, учените разглеждат друг вид клетки, отговарящи за мястото на което се случват отделните събития.

 

Отдавна се знае, че при вървене по вече познат път, неврони в мозъците на животните се активират по сходен на времевите клетки начин.

 

Екипът обяснява, че локационните клетки са групирани в отделни последователности, представящи „виртуални“ локации пред животното. Смята се, че тези последователности служат за предсказване на скоро настъпващи събития или последици от даден ход.

 

Знае се, че при спиране на движението, някои от последователностите се реактивират и пресъздават случилото се, което е важно за изграждането на паметта.

 

Невроните се активират при движение в определено пространство, кодирайки информация. При по-подробно изучаване на механизма на невроните, учените забелязват, че освен за предсказване на евентуални бъдещи събития, невроните служат и за ретроспективно обобщаване на случката. Целият процес се случва за няколко милисекунди.

 

Учените продължават проучването, за да разберат и от кои други части на мозъка получават информация тези клетки.

 

Те смятат, че двата вида клетки могат да бъдат повлияни във връзка с подобряването на спомените и възможностите на неврологично болни да пресъздадат дадена случка.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201208163021.htm

https://science.sciencemag.org/content/370/6513/247

https://www.pnas.org/content/117/45/28463