Сложната памет се състои от едно цяло и неговите съставни части, установяват учени.

 

Изследователите са открили, че докато цялостното преживяване се съхранява в хипокампа - мозъчната структура, която отдавна е считана за седалището на паметта, отделните детайли се анализират и съхраняват на друго място - в префронталната кора.


 

Това разделяне на елементите на спомените гарантира, че в бъдеще излагането на всеки отделен сигнал е достатъчно, за да активира префронталния кортекс, който след това има достъп до хипокампа и е способен да достигне до цялата памет.

 

Констатациите, публикувани в Nature, са дали яснота върху разпределения характер на обработката на паметта в мозъка и предоставят нови познания за процеса на извикване на паметта, който е по-малко разбран, в сравнение с процесите на съхранение на паметта.

 

Досега винаги е било предизвикателство да се изучава паметта като отделен мозъчен процес, отчасти поради технически ограничения.
 

Прия Раджасетупати, невролог в Университета Рокфелер, и нейните колеги са разработили нови техники за едновременно записване и манипулиране на невронната активност от множество мозъчни области. 
 

Изследването е проведено с лабораторни модели, които са били в среда в мултисензорни преживявания, срещайки различни гледки, звуци и аромати, разположена в безкраен коридор във виртуална реалност.
 

Изследователите са обучили лабораторните модели да свързват различни стаи, които са съставени от различни комбинации от сензорни знаци, като възнаграждаващи или отблъскващи преживявания.
 

По-късно, подтикнати от специфична миризма или звук, лабораторните модели са могли да си припомнят по-обширното преживяване и са знаели дали ще получат възнаграждение или не.

 

Проучванията са показали, че докато енторинално-хипокампалния път - добре проучена верига, включваща хипокампуса и заобикалящата го област, е от съществено значение за формирането и съхраняването на преживяванията, то индивидуалните сензорни характеристики се изпращат до префронталните неврони.
 

По-късно, когато лабораторните модели са се срещнали определени сензорни характеристики, е била включена различна верига.
 

Този път префронталните неврони са комуникирали с хипокампа, за да създадат съответната глобална памет.
 

Това предполага, че има специален път за припомняне на спомени и извикване на паметта, отделен от формирането на паметта, поясняват учените.

 

Източник:

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220713114546.htm