Изследователи от държавния университет във Вашингтон проучват вид канабис, за който се смята, че няма достатъчно натрупани данни, а е често използван сред потребителите. Резултатите им са публикувани в Scientific Reports, а възможността за натрупване на достатъчно лица за изследването е благодарение на законната употреба на растението в щата.


След употреба – била тя на цигари или концентрати от растението, на изследваните са били правени редица когнитивни тестове, с които да бъде оценена тяхната памет и концентрация, като по този начин да се прецени какъв е ефектът на растението върху тях.


Изследователите не откриват влияние върху вземането на решения, например, но са налице някои нарушения на паметта, свързани с паметта и формирането на т.нар. фалшиви спомени.Въпреки че резултатите са в съответствие с предишни изследвания върху канабис, това проучване е едно от малкото, които изследват вид канабис, съдържащ много повече от 10% тетрахидроканабинол (THC), основната психоактивна съставка на растението. Това е едва второто известно проучване, което изследва ефекта на концентратите на канабис.


Населението в щатите, където канабисът е легален, има много лесен достъп до широк спектър от продукти с високо съдържание на канабиоли, включително изключително мощни концентрати, които могат да надвишават съдържание от 90% THC.


Общо 80 участници са включени в проучването, които са били разделени на четири групи: две групи използвали канабис с повече от 20% THC, но при едната е включен и канабидиол (CBD), непсихоактивен компонент на канабис. При третата група е прилаган канабисов концентрат с повече от 60% THC, който включва CBD, а четвъртата група остана контролна.


При всички лица от групите, при които е приложен канабис, изследователите не откриват ефект върху редица тестове за вземане на решения, включително възприемане на риска и увереност в знанията. При няколко теста за памет също нямаше значителни разлики между употребяващите канабис и контролната група, включително и върху проспективната памет.


В групите, в които е употребяван канабис със съдържание на CBD, е налице намаляване на възможността за описване на картини, които са показвани на участниците, в сравнение с контролната група.


Приемащите високоефективните концентрати с над 60% THC се представят по сходен начин с групата на изследваните, при които са употребявани цигари – с много по-ниска концентрация на активното вещество.


Източници:
Carrie Cuttler et al, Acute effects of high-potency cannabis flower and cannabis concentrates on everyday life memory and decision making | Scientific Reports (nature.com)