Установени са процесите, които преминават в мозъка, когато осъществяваме определени движения. Конкретно е разглеждана способността за хващане на движещ се предмет. Наблюдавана е скоростта, с която мозъкът може да предвиди движението на чужд обект и да реагира навременно, за да се хване предметът.


Мозъкът представлява сбор от множество центрове, които работят помежду си. Те осъществяват множество процеси в организма. Мозъкът осъществява координираното движение на ръцете и краката. От мозъка тръгва импулсът, който кара ръцете ни да хванат ябълката от купата и след това да я придвижим към устата. 


Ами ако ябълката не се намира в купата? Ако искахме да я хванем, точно когато тя пада от дървото? Такова действие включва и зрителната ни система – тя работи в комбинация с моторно-двигателната система, за да можем да хванем ябълката в движение. Механизмът, по който се осъществява точното хващане на ябълката, е изучен от изследователи от Института по неврология "Дел Монте" на Университета в Рочестър.С помощта на викокоскоростни видеокамери и специален изкуствен интелект учените са успели да видят подробно процеса на хващане на движещ се предмет с ръка. В един нормалнофункциониращ мозък са наблюдавани реакции, забавени с 80 милисекунди. Въпреки забавянето, мозъкът успява да хване предмета, защото може да предвиди неговото движение.  


Благодарение на високоразвитата технология, изследването се е провело в естествена среда, а не в контролирана. Проследените движения не са били предвидени от учените и са се случили естествено, което допринася за автентичността на данните.


Зрителната система е от съществено значение при осъществяване на моторни функции като движение. Благодарение на нея виждаме неравности пред себе си и не се спъваме. Резултатите от изследването ще се използват за създаване на модели поведение с детайлно описани за максимална прецизност данни. Това може да намери приложение в бъдещи изследвания, които изучават проблеми с моторните функции. 

 

Референции:
Mitchell, J. (2023, June 5) Fast prediction in marmoset reach-to-grasp movements for dynamic prey. Retrieved 2023, June 6 from https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00662-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982223006620%3Fshowall%3Dtrue