Високофункционална тревожност не е призната диагноза, свързана с проблем с психичното здраве. По-скоро е всеобхватен термин, който се отнася до хора, които живеят с тревожност, но се идентифицират като функциониращи сравнително добре в различни аспекти на живота. Някои хора може да смятат, че попадат в категорията на високо-функционалната тревожност, но е трудно да бъде определено каква е честотата на засегнатите лица в общата популация, които имат този тип тревожност.

 

Хората, които имат високофункционална тревожност, забелязват, че тяхното безпокойство ги тласка напред в живота, вместо да ги спира чрез изпитване на страх. Тези личности обикновено извършват работа със забързано темпо, демонстрират по-високи нива на нетърпение, имат по-състезателен характер, лесно се подават на разстройване и имат по-голяма склонност да свързват самооценката с постиженията си. На пръв поглед тези лица изглеждат успешни в работата и живота, въпреки това начинът, по който се чувстват, може да бъде много различен.


 

Хората с високофункционална тревожност имат засилена критичност към себе си. Пристигат на работа по-рано от всички останали, с прилежен вид, не пропускат краен срок или не оставят неизпълнена дадена задача. Техният график също изглежда натоварен. Въпреки това, под повърхността, тези хора се борят с постоянна вълна от безпокойство, вероятно поради страх от провал и или да не разочароват другите.

 

Потенциалните ползи от високофункционална тревожност могат да бъдат изразени чрез резултатите и успехите, които тези хора постигат. Характеристиките на хората с високофункционална тревожност, които често се смятат за положителни, включват:

 • Точност (пристигане рано за срещи);
 • Проактивност (планиране предварително на всички възможности);
 • Организираност (правене на списъци или отбелязване на дати);
 • Високи постижения;
 • Висока ориентираност;
 • Подреденост;
 • Полезност;
 • Излъчване на спокойствие и стабилност

В случай на високофункционална тревожност, борбата често се крие под тази завеса на успеха. Безпокойството, което изпитва човек, неизбежно излиза наяве и може да доведе до следните трудности:

 • Угаждане на другите (страх от разочароване на приятели, партньори, съдружници);
 • Прекалено много и прекалено нервно говорене;
 • Нервни навици (игра с косата, пукане на кокалчета, прехапване на устни);
 • Нужда от извършване на повтарящи се действия (броене на стълби или люлеене напред-назад);
 • Прекалено мислене за ненужни неща;
 • Загубено време (пристигане твърде рано за срещи);
 • Нужда от уверяване (питане за упътване многократно или често проверяване на работата на другите хора);
 • Избягване на контакт с очите;
 • Размишления и прекалено голяма склонност за съсредоточаване върху негативното (като размишляване върху минали грешки);
 • Неспособност за отказ (водещо до винаги претоварен график и заетост);
 • Безсъние (трудно заспиване или ранно събуждане и невъзможност за заспиване отново);
 • Другите хора може да сметнат такъв човек за стоик, неемоционален или студен;
 • Ограничен социален живот;
 • Неспособност за отпускане в настоящето или очакване на най-лошото във всяка ситуация;
 • Чувство на страх от бъдещето;
 • Тенденцията за сравняване с другите (не отговаряне на собствените очаквания);
 • Психическа и физическа умора;
 • Потенциал за злоупотреба с алкохол или други вещества, като нездравословен метод за справяне с тревогата

Референции:
1. Verywell Mind. The Characteristics of High Functioning Anxiety
2. National Institutes of Mental Health (NIMH), The National Institute of Mental Health Information Resource Center. Any Anxiety Disorder
3. AH Clark, Clark Psychology Group. 9 Surprising Symptoms of High Functioning Anxiety
4. Perkins A, Corr P. Can worriers be winners? The association between worrying and job performance