Какво е орнитофобия?

Орнитофобията представлява ирационален страх от птици или фобия от птици. Специфичните фобии са вид тревожно разстройство, тъй като страхът и тревожността се предизвикват от конкретен обект или преживяване. Хората, страдащи от орнитофобия се страхуват да видят или да влязат в контакт с птици.

 


Орнитофобията възниква, когато човек има толкова силен страх от птици, че присъствието на птица или дори само виждането на снимка или видео на птица предизвиква реакция на изключителна тревожност.

 

Този страх или безпокойство не са пропорционални на действителната опасност и човекът може да е наясно с това, че реакцията му изглежда ирационална. Въпреки това, без лечение, лицето не може да избере да реагира по различен начин.

 

Хората с орнитофобия може да се страхуват само от определени птици, като пилета (което е известно като алекторофобия), или може да се страхуват само от хищни или големи птици. Други хора е възможно конкретно да се страхуват от гълъби, врани или малки птици, които обикновено се отглеждат като домашни любимци, като папагали.

Какви са характеристиките на орнитофобията?

Срещата с птица или дори мисълта за птица може да предизвика силна неволна реакция от страна на човек, страдащ от орнитофобия. Реакцията може да бъде както психическа, така и физическа.

 

Физическата реакция е подобна на типичната физиологична реакция на свръхвъзбуда или остър стресов отговор - „борба, бягство или замръзване“. Реакцията на стрес е начинът, по който всички ние реагираме на заплахите, независимо дали представляват действителна опасност или просто възприемана от нас заплаха.

Какви са симптомите на орнитофобията?

Симптомите на орнитофобията включват:

Хората с фобии могат да изпитат състояние, наречено паническа атака, когато срещнат обекта на своя страх. Това е кратък епизод на повишена тревожност или страх, който споделя подобни на гореописаните симптоми.

 

Референции:
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed.
2. Harvard Health. Understanding the stress response
3. Anxiety and Depression Association of America. Phobia symptoms
4. National Health Service. Overview: phobias
5. Verywell Health. What Is Fear of Birds (Ornithophobia)?