Психичните разстройства са група ментални заболявания, които повлияват начина на мислене, чувствата и поведението на човек. Психичните разстройства променят личността и силно затрудняват нормалното поведение.

 

Антисоциалните личностни разстройства са състояния, които затрудняват способността на човек да съчувства и да е съпричастен към изживяванията на другите. Хората в такова състояние са способни да нараняват околните, дори са склонни и към криминално поведение. Влизат във взаимоотношения с други хора само, ако смятат, че това ще им донесе полза.


 

На всеки се случва да игнорира чувствата на другите понякога, случва се хората да са манипулативни, егоисти или непукисти от време на време. При хората с антисоциално личностно разстройство това пренебрежение на останалите хора е постоянно поведение, а не нещо, което се случва от време на време.

 

Антисоциалното личностно разстройство е част от групата на личностните разстройства наречена „Клъстер B разстройства“. Тези състояние се характеризират с необичайно емоционално поведение, което е в състояние да разруши взаимоотношения и води до асоциално поведение. Такива състояния, освен социопатията, са: нарцисизъм, бордърлайн разстройство (гранично разстройство), хистерии.

 

Признаци и симптоми на заболяването. Човек не може да бъде диагностициран като социопат само по една или две подобни прояви. Поведение, което би могло да се обясни със зависимост, травма или емоционална нестабилност също не се класифицира като антисоциално личностно разстройство.

 

Хората социопати изпитват голямо затруднение да следват и разбират социални норми на поведение относно това как да се държат с другите хора.

 

Те не могат да видят другите хора като себеподобни, достойни за уважение, доброта или права. Те не могат да чувстват съпричастност или вина.

 

Официална диагноза за антисоциално личностно разстройство се поставя, когато човекът е имал криминални прояви, близките му признават за лошо отношение към тях или са регистрирани прояви на домашен тормоз към деца или интимен партньор. Специалист психолог след преглед може да направи диагноза.

 

Няма клинични тестове, които да диагностицират социопатията. Крайната диагнозата се поставя, на база на поведението на пациента, от лекар – специалист, психиатър.