Какво е ретроградна амнезия?

Ретроградната амнезия представлява неспособността на човек да запомни минали преживявания. Този тип амнезия се характеризира особено със загуба на спомени или информация, придобити преди събитие (обикновено довело до загуба на съзнание), което е причинило амнезията. Ретроградната амнезия е една от двете основни категории амнезия. Другият вид амнезия е антероградна амнезия.

 


Хората с ретроградна амнезия притежават спомени, които са се случили след събитието, причинило амнезията, но не успяват да пресъздадат спомени, които са се случили преди събитието, което е причинило амнезията. Ретроградната амнезия обикновено засяга по-скорошно съхранените спомени (период от време - минути, часове, дни или повече - преди появата на причина за състоянието), отколкото по-старите спомени.

 

Антероградна амнезия представлява неспособността за формиране на нови спомени. Хората с антероградна амнезия може да си спомнят подробности за своя живот до момента на травмата, но имат трудности да си спомнят какво са яли за обяд в текущия ден.

 

Какви видове ретроградна амнезия съществуват?

В зависимост от обстоятелствата, които засягат даден пациент, има подтипове амнезия, които могат да бъдат категоризирани като ретроградна амнезия или да се проявят както като ретроградна, така и като антероградна амнезия.

 

Дисоциативна амнезия

 

Дисоциативната амнезия е вид дисоциативно разстройство, което засяга осъзнаването и възприятието на човека за себе си, при което човек не успява да си спомни важна информация за своя живот. Дисоциативната амнезия е резултат от изключителен стрес или други травматични преживявания. Тези стресови събития карат човек да се дисасоциира (изпитва липса на приемственост в мислите) от собствения си живот.

 

Хората с дисоциативна амнезия страдат от загуба на спомени в определени области от своя живот. Но в по-тежки случаи на дисоциативна амнезия, човек може да не помни името си, членовете на семейството или цели части от своята житейска история. При екстремни обстоятелства човек може дори да създаде нова лична идентичност.

 

Посттравматична амнезия

 

Посттравматичната амнезия е резултат от мозъчно увреждане като инсулт, кома (състояние на продължително безсъзнание) или травма на главата. Пациентите с този тип амнезия може да не помнят събитието, което е причинило тяхната амнезия. Това може също да ги направи дезориентирани по отношение на времето, мястото и кои са те.

 

Детска амнезия

 

Инфантилна или детската амнезия представлява неспособността на човек да си спомни първите три до пет години от своя живот.

 

Транзиторна глобална амнезия

 

Транзиторна глобална амнезия е внезапна и временна загуба на памет, която обикновено продължава само от един до 10 часа. Хората, които изпитват този вид ретроградна амнезия, обикновено знаят кои са и си спомнят членовете на тяхното семейство, но може да не знаят къде се намират или какво правят.

 

Референции:
1. Cleveland Clinic. Amnesia
2. Cleveland Clinic. Dissociative amnesia
3. National Health Service. Understanding and interacting with people in post-traumatic amnesia: information for relatives, carers and friends
4. Alberini CM, Travaglia A. Infantile amnesia: a critical period of learning to learn and remember
5. Verywell Health. Retrograde Amnesia: Overview and More