Поразително хладнокръвни, овладени, хитри и умни. Дали това не е перфектното описание на психопатите? Повечето хора смятат, че е така, но са повлияни от холивудските филми и популярната култура. Терминът психопат се появява в началото на 19-и век и идва от гръцките думи „психе“ и „патос“, които в комбинация означават „болен ум“ или „страдаща душа“. Това обаче може да бъде подвеждащо.

 

По-точната концепция за психопатите по-скоро е хора, които са се изключили от обществото – твърдят някои учени. С други думи, тези хора нямат връзка със собствените си емоции и с емоциите на другите. В резултат на това те не изживяват събитията. Ако психопат види човек в беда, той няма да изпира съпричастие, затова те не притежават емоционалния подтик да не нараняват други хора.


 

Това откъсване от емоциите и емпатията може да се дължи на наследяване на свръх чувствителна система на възприятия. Неспособността за предвиждане на поведението на други хора като дете може да бъде травмиращо и детският мозък да реагира с изключване. С други думи механизмът за изразяване на съпричастие изключва, за да предпази човека от емоциите на другите.

 

Иронично е, но хората със свръхспособност за съпричастност са по-изложени на риск от развиване на психопатични прояви, тъй като в опитите си да се предпазят, стават по-безчувствени.

 

Без значение дали е вродена или придобита, възприемането на психопатията е силно повлияно от неяснотите в дефиницията и диагнозата. Психопатията, всъщност, не е истинска диагноза. Според американската асоциация на психиатрите, най-близката диагноза до психопатията е антисоциално личностно разстройство (АЛС).

 

Това състояние се характеризира с несъответствия във функционирането на личността и с наличието на патологични отклонения. Престъпниците психопати, често са диагностицирани с антисоциално личностно разстройство.

 

Понякога психопатичните белези може да са прикрити или слабо изразени. Освен това има голяма вероятност да познавате хора с подобни черти. Нещо повече, много хора имат склонност към психопатия. При повечето хора тя може да е недоловима или да се изразява в конкретна ситуация, но някои черти далеч не са присъщи само на завършените психопати. Повечето хора с психопатични белези се вписват в нормалното ежедневие.