Вътрешният диалог, който голяма част от хората водят в съзнанието си, обуславя голяма част от висшата мозъчна активност на човека. Напомняне, плануване, анализиране, съпоставяне, преценяване и взимане на решения – за повечето хора тези и много други мисловни процеси са немислими без безмълвното произнасяне на думи към себе си. 
 
Какво се случва, ако спокойният вътрешен диалог бъде прекъснат от намесата на други вътрешни гласове?
 
Психологът Джулиан Джеймс предлага теория, според която съвсем доскоро (от историческа гледна точка) всички хора чували множество гласове. Те възниквали вътрешно, в дясното полукълбо на мозъка, подбудени от нуждите на организма, но бивали обработени и възприети от лявото полукълбо, което ги определяло като външни. Поради тази причина, гласовете се приемали като комуникация с бог или божества. Според теорията преди няколко хиляди години, с бурното развитие на човешкото съзнание, тези гласове започнали да се възприемат като наши, собствени мисли.
 
Голяма част от съвременните психиатри смятат, че мозъчното развитие на страдащите от шизофрения по една или друга причина се случва подобно състояние – те не могат да разпознаят някои от собствените си мисли като свои, а ги осъзнават като чужди гласове.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Шизофренията е заболяване на нервната система, което засяга около 1% от населението на Земята. Заболяването не е равнозначно на клишираното „раздвоение на личността“, по-правилно наричано дисоциативно разстройство на личността.
 
Симптомите на шизофренията често включват халюцинации, зрителни или слухови (болният вижда или чува неща, реални само за него), до вяра в конспиративни теории до навлизане в тежки депресии. 
 
Слуховите халюцинации са най-класическият признак на шизофренията. Те обаче на са прости звуци, думи или имена. Обръщенията, които шизофрениците чуват, най-често са свързани с текущото им ментално и емоционално състояние. За съжаление, гласовете най-често са осъдителни, враждебни и дори – заплашителни - те са породени от собствените им страхове или поне така смятат съвременните учени.
 
За причините за заболяването и допълнителна информация, прилагаме следното видео: