За първи път е била наблюдавана локализацията на промените в мозъка, които настъпват под действието на високото кръвно налягане. Тези изменения водят до когнитивен спад и развитие на деменция. Високото кръвно налягане е рисков фактор за нарушения в умствения капацитет и функциите на мозъка. Проучването е публикувано в European Heart Journal. За целите на анализа са били използвани данни от генетични изследвания, образни изследвания с ЯМР и данни от наблюдения на хиляди пациенти, с цел да се оцени влиянието на високото кръвно налягане върху умствения капацитет. Чрез използването на всички тези методи, учените са установили кои зони на мозъка се променят под действието на високото кръвно налягане. Такива са путаменът и някои други участъци с бяло мозъчно вещество.

 

Предполага се, че тези зони са чувствителни към високото кръвно налягане, което води до загуба на памет и нарушения в мисловния процес. При проследяване на данните при различните пациенти с високо кръвно налягане се е установило, че именно тези предполагаеми зони в мозъка се засягат при хипертония и по този начин се увеличава рискът от деменция. Високото кръвно налягане е социално значимо състояние, което е широко разпространено в световен мащаб. То влияе негативно на мозъчната дейност и може да доведе до дългосрочни изменения в нервната система. Оценката на резултатите от генетичните изследвания е позволила да се определи наличието на връзка между гените, които предразполагат към хипертония и потенциалните увреждания на мозъка под действие на високото кръвно налягане.


 

При установяване на връзка между някои гени, свързани с хипертонията, и определени зони в мозъка, се предполага, че повишаването на кръвното налягане води до нарушения във функциите на тези зони, което е свързано с нарушения в паметта, мисловната дейност и потенциалния риск от развитие на деменция. Установено е, че под действие на повишеното кръвно налягане настъпват изменения в 9 зони на мозъка. Някои от тях имат значение за изпълнителните функции на нервната система, планирането, извършването на ежедневните дейности, вземането на решения и осигуряването на връзка между двете полукълба на мозъка. Промените в мозъка са се характеризирали с понижен мозъчен обем, изменения в площта на мозъчната кора, връзките между отделните части на мозъка и активността на мозъка.

 

Референции:

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad101/7081391?login=false