Запомнянето на лицето на друг човек е нещо, което често става все по-трудно с напредването на възрастта. Оказва се, че този процес се влияе от множество различни фактори, като изражението на лицето или името. 


Научното изследване, което разглежда тази форма на памет, която засяга лицата на други хора, е осъществено от екип към университета Райс в Хюстън, Тексас.


Екипът от учени е разработил нов метод за изследване на различните фактори, които оказват влияние при запомнянето на едно лице. Освен самото лице върху запомнянето влияят и други фактори – дрехите, които този човек е облякъл, както и прическата, аксесоарите. Новият метод цели да активира максимално хипокампа в мозъка. Резултатите от изследването сочат, че възрастните имат по-големи затруднения със запомнянето на нови лица в сравнение с по-младите от тях, както и да правят връзка между лица и имена. Изражението на лицето също оказва влияние на паметта – сочи се, че по-младите помнят по-добре изражения, които излъчват някаква емоция в сравнение с неутрални изражения. Възрастните имат качестото да запомнят изражения, които излъчват позитивна емоция. 


Една от възможните теории за тенденцията да помним повече лицата с изразена емоция върху тях е начинът, по който емоциите влияят на спомените ни. Когато изпитваме силна емоция, положителна или отрицателна, ситуацията, в която попадаме, остава силно отпечатана в спомените ни именно заради нейното изразяване. Запомнянето на негативни и положителни преживявания също така помага и в социален аспект за по-добра комуникация и общуване.


Друго откритие на проучването е, че хората запомнят по-лесно тези, които имат сходни на тях черти като цвят на кожата. Това може да се обясни с факта, че когато се прекарва повече време измежду хора със сходни черти, както се получава при мнозина, способността да разпознаваме отличаващите черти в лицата им се подобрява. 


Запомнянето на лица е функция на мозъка, която отслабва с годините, но при някои разпознаването им е способност, която не се изменя по никакъв начин. При тях потенциално мозъкът е изграден по различен начин, с по-добра функция на темпоралните лобове. При увреждане на темпорален лоб може да се наблюдава заболяване, наречено прозопагнозия, при което способността на някого да разпознава лица изчезва напълно.

 

Референции: 
Leal, S. (2023, October 10) A novel face-name mnemonic discrimination task with naturalistic stimuli. Retrieved 2023, September 14 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393223002129?via%3Dihub
Lander, K. (2021, October 21) Why Are Some People Better at Recognising Faces Than Others? Retrieved 2023, September 14 from https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2021.597541