Изучаването на чужд език променя начина, по който мозъкът синхронизира сетивата ни, а оттам и начина, по който интерпретираме и разбираме речта на събеседниците си. Това доказва проучване на екип от Северозападния университет в Чикаго, САЩ.

 

Учените установяват, че билингвалните хора, говорещи свободно 2 езика, много по-успешно комуникират с околните, независимо кой от двата езика използват. Ефектът се дължи на способността на мозъка им да синхронизира говора, зрението и слуха до нива, които позволяват много по-мащабно възприемане езика на тялото на събеседника.


 

В основата на откритието стои една важна особеност – по-разнообразните езикови познания променят сензориката на тялото, ръководена от мозъка. Това улеснява възприемането на допълнителни компоненти на общуването, обработвани от слуха и зрението. Това прави комуникацията по-продуктивна, но буквално променя и начина, по който възприемаме света около себе си. Важно е да се отбележи, че го променя към добро.

 

Наблюдаваният ефект се означава като „Ефект на МакГърк“ и поставя нови хоризонти пред разглеждането на връзката между физическите и психологическите аспекти на мозъчните функции.

 

Доскоро се считаше, че свободното боравене с повече от един език води до затруднения за мозъка, когато трябва да се борави с този, който не е майчин. В такива случаи на съответния човек се налага да разчита в голяма степен на зрението си, за да схване по-пълно звуковия жестомимичния аспект на комуникацията. Оказва се обаче, че в процеса на еволюцията си мозъкът се е адаптирал към тези ситуации и сам е развил способност да се улеснява, когато се налага да систематизира различни езикови познания.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Повече от половината световно население в наши дни борави свободно с поне един чужд език, а около 20% от хората владеят два и повече чужди езици.

 

Интересен феномен е способността на мозъка да се ориентира между различните езици още от ранна детска възраст и дори малки деца могат да общуват свободно на няколко езика. Тази особеност кара учените да считат, че още от ранна детска възраст може да се разчита на вродените способности на мозъка и мозъчната кора. Тези особености може да се използват не само за по-лесно овладяване на чуждите езици, но и за изграждане на умения у подрастващите, които ще ги улеснят значително в умението да комуникират пълноценно със заобикалящия свят. Затова учените считат, че в условията на масова глобализация на света ползите за мозъка от овладяването на чужди езици ще се проявяват все по-отчетливо у бъдещите поколения.