Болката в гърба е една от водещите причини за инвалидност в световен мащаб.

 

Въпреки много високата честота на болките в гърба, клиничните проучвания показват, че обичайните терапевтични подходи, насочени към нейното облекчаване, включително хирургични интервенции и приложение на кортикостероиди, невинаги работят.


 

Има все повече научни доказателства, които предполагат, че лечението на психологическите фактори, свързани с болките в гърба, може да даде много добри резултати.

 

Това е било проследено с 12-седмичната програма Ум-Тяло, разработена от изследователи в Beth Israel Deaconess Medical Center, за лечение на хронична болка в гърба.

 

Екипът е установил, че тяхната програма е много по-ефективна от стандартната терапия. 
 

При 64% от доброволците, участвали в програмата, болката е била напълно изчезнала след 6 месеца.

 

Емоционален произход на болката в гърба

Настоящите терапевтични подходи се фокусират предимно върху физическия произход на болката.


В много случаи физическият произход на болката не може да бъде идентифициран.
 

Невинаги се установява херния или друга патология, която да оправдава дискомфорта.

 

Изследователите са се фокусирали върху хипотезата, че неспецифичната болка в гърба е симптоматична проява на психологически процес, който се дължи предимно на стрес, потиснати емоции и други емоционални явления.

 

Точният механизъм остава неясен, но може да се направи аналогия с други известни ефекти от емоционалните състояния, които причиняват физиологични промени.

 

Пример за това е чувството на неудобство, което може да причини капилярна вазодилатация, която познаваме като зачервяване.

 

Лечение на психологическите фактори

Програмата, разработена от изследователите, се базира на психофизиологичната терапия за облекчаване на симптомите.

 

Тя е била насочена към два основни елемента, свързани с психогенната болка:

  • Стресовите и психологически фактори, благоприятстващи постоянната болка;
  • Неподходящите реакции - поведение, пози на тялото и други, които извършваме при появата на болка

Програмата е включвала стратегии за обучение на пациентите за връзката между стресовите фактори, болката и емоциите.
 

По този начин те са заучавали по-здравословни начини за справяне със стреса и емоционалния дисбаланс.

 

Програмата е помогнала на пациентите да прекъснат асоциациите, които често се пораждат, когато възникне болка.

 

Последните осем седмици на програмата се фокусират върху намаляване на стреса.
 

Целта е била да се предоставят начини за по-добро справяне с настоящите и бъдещите стресови фактори, като същевременно се е отделяло време за практикуване на техниките от първата част на програмата.

 

Намаляване на тревожността

За да установят ефективността на терапията за облекчаване на психофизиологичните симптоми при пациенти с неспецифична хронична болка в гърба, изследователите са изследвали клиничните прояви при 35 участници на възраст от 18 до 67 години с хронична болка в гърба без ясен физически произход.

 

Участниците са били разпределени на случаен принцип в три групи:

  • Първата група е изпълнила пълната 12-седмична програма Ум-Тяло;
  • Втората група е изпълнила само програмата за намаляване на стреса, която е била с продължение осем седмици;
  • Третата група е получила стандартно лечение за болки в гърба

Всички участници са попълвали въпросници, свързани с болката, както преди началото на проучването, така и периодично до шест месеца след изпълняване на програмата.
 

Целта е била да се оценят промените в нивото на увреждане, дискомфорт и тревожност, свързани с болката.

 

Резултатите са били изненадващи:

 

Само след четири седмици, изследователите са установили до 83% намаление на увреждането, свързано с болката, в групата, която е изпълнила цялата програма Ум-Тяло

 

Болката е намаляла с 22% в групата, изпълнила програмата за намаляване на стреса.

 

Само с 11% е намаляла болката при пациентите, на които е било назначено стандартното лечение.

 

Дискомфортът през същия период от време е намалял с 60% в групата, изпълнила цялостно програмата.
 

С 18% е намаляла болката в групата, следвала програмата за намаляване на стреса и с 8% е намаляла в групата, на която е било назначено стандартно лечение. 

 

Освен това, в края на шестмесечния период, при 64% от пациентите, които са следвали 12-седмичната програма, болката е била напълно изчезнала.
 

Във втората група само при 25% вече не се е установявала болка, а при групата, приемала стандартното лечение - само при 17% от участниците болката е била излекувана. 
 

Влиянието върху психологическите фактори е ключов момент за справянето с болката в гърба. 
 

Нашите емоции могат да бъдат причина за болката
 

Стратегиите за правилното управление на стреса и емоциите могат да бъдат много по-полезни от стандартните терапевтични средства. 
 

Източници:

https://www.sabervivirtv.com/medicina-general/tratar-estres-emociones-reduce-dolor-espalda_6261

https://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2021/09000/Psychophysiologic_symptom_relief_therapy_for.13.aspx