Симптомите на депресия много по-често се срещат при момичета, отколкото при момчета, споделят учени от Упсалския университет в Швеция, които в рамките на 6 години наблюдават и изследват група младежи.

 

Интересно откритие е, че въпреки по-голямата склонност на момичетата към депресивни състояние, телесното тегло оказва повече влияние при момчетата. Извън този фактор, между двата пола не се наблюдават разлики в риска от развитие на депресия, когато става въпрос за социално насилие.


 

Учените споделят, че проучването е направено именно с идеята да се установят връзките между индекса на телесна маса и симптомите на депресия, както и да се определи влиянието на социалните фактори и различията между половете.

 

Изследваните младежи от лен Вестманланд, Швеция, са анализирани през 3 години на общо 3 посещения. На всяко посещение са давали информаия, свързана с техния ръст, тегло, сън, психическо състояние, оплаквания, компютърни навици, наслада от ежедневието и т.н. Първата визита е през 2012 г., втората – през 2015 г. и третата – през 2018 г.

 

На първото посещение средната възраст на участниците е 14,5 години, а на последната – почти 20 години.

 

Спрямо индекса на телесна маса младежите биват разделени на три групи – с нормално тегло, с наднормено и със затлъстяване. Участниците биват разпределени и в групи спрямо симптомите, които проявяват и тяхната сила.

 

Индексът не оказва толкова голямо внимание върху момичетата поне според резултатите, които откриват учените. Не трябва да се забравя, че проучването е проведено в Швеция и не гарантира същите резултати в други държави, откъдето идва и нуждата за разширени изследвания.

 

При момчетата със затлъстяване, изследвани през 2012 г. рискът от депресия статистически е нараснал 5 пъти през 2015 г.

 

На въпроси, свързани със социалното насилие – бивали ли са ритани, обиждани, пренебрегвани, дразнени, игнорирани, дори и в киберпространството (Cyberbullying), се установява, че всеки признак на социално насилие, независимо от пола, значително увеличава риска от появата на депресивни симптоми.

 

Проучването е публикувано в Journal of Public Health.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210507112020.htm

https://link.springer.com/article/10.1007/s10389-020-01460-3