В процедурната памет се съхраняват всички умения и дейности, които сме придобили с течение на времето, включително физически и психически. Тя е част от дългосрочната памет.


Процедурната памет може да бъде определена още като неявна памет, което означава, че тя е автоматична - не е нужно съзнателно да мислим или активно да си припомняте информацията.


Примери за процедурна памет са карането на колело или друг спорт, шофирането, включително използването на клавиатура, автоматичното и несъзнателно движение на тялото в определени ситуации, четенето, писането. При честото повтаряне на определено занимание, то постепенно се вкоренява.Процедурните спомени започват да се формират на много ранен етап от живота, още с научаването как да ходим, говорим, да се храним, включително и играем. Тези спомени стават толкова вкоренени, че започва да изглежда, че са напълно автоматични – както дишането и гълтането, например.


Редица мозъчни структури са свързани с формирането и поддържането на процедурни спомени. Включват се префронталната кора, теменната кора и малкият мозък. Всички тези части на мозъка работят заедно, за да позволят координирани и синхронизирани движения, докато се научим да изпълняваме свободно определена задача.


Лимбичната система, която има важно отношение за емоциите, също е известна за координиране на много процеси, свързани с паметта и ученето и по-конкретно с процедурната памет. Това обяснява и по-лесното запомняне под влиянието на различни емоции.


Процедурните спомени често са трудни за обяснение. Много по-лесно е да извършим действието с мимики, отколкото да го обясним. Затова и един от начините, по които можем да разберем дали използваме процедурна памет, е да помислим за дадена задача и как бихме я описали.


Така, без да се използват научни обяснения, може да бъде много трудно да се обясни на някого как се ходи и поддържа баланс.


Важно е да се отбележи, че уменията, запаметени в процедурната памет не се губят, освен при травма в определени зони на мозъка, които отговарят за дейността ѝ. Процедурната памет често е най-непокътната в повечето случаи на загуба на паметта.


Проблем при лица без добра хигиена на съня е, че процедурната памет често е засегната. Така е налице неспособност или затруднения при изпълнение на задачи. Лишаването от сън силно инхибира способността на мозъка да има достъп до процедурната памет. Отражение има върху реакциите по време на шофиране, например.


Референции:
1. https://www.science.org.au/curious/people-medicine/all-our-different-types-memories;
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6175975/