Често се говори за влиянието на съня върху цялостното състояние на човешкия организъм. Вече съществуват много проучвания, които сочат, че физическото здраве, психическото здраве, възможностите за социализация и други аспекти на живота са изключително зависими от съня. Засега обаче не е напълно ясно какви са взаимоотношенията между съня и емоциите.

 

Съществуват проучвания, които сочат, че липсата на пълноценен сън значително повишава реактивността на негативни стимули и намалява тази на позитивни такива. Всеки знае, че при по-малко от нужното време за сън, съзнанието е много по-предразположено към негативни емоции, тъга, стрес, ярост и т.н. дори в не-толкова напрегнати ситуации.


 

Друго проучване изследва 33 доброволци. Те биват изследвани с ядрено-магнитен резонанс, за да бъде определен ефекта от 42 часа липса на сън и възстановяването на мозъка след това. Резултатите показват, че през първия ден адаптивността и реакциите на изследваните лица към негативни стимули са много по-адекватни и съответстващи на ситуацията. След първия и втория нощен период от циркадния ритъм (Времето, в което се отделя мелатонин и обикновено спим) реакциите драстично се променят в негативна посока.

 

Извън това, липсата на сън е значителен рисков фактор, а и симптом на някои психиатрични заболявания. Документирано е, че намаленото количество сън води до по-честа обърканост, ярост, депресия, раздразнителност, агресия, както и апатия и липса на емпатия, което силно затруднява социализацията. Наблюденията са забелязани дори при една нощ липса на достатъчно сън. Също така, проучване показва, че при недостатъчна почивка много по-трудно се приема вината и по-лесно се развива параноя.

 

Възприятието на страховете и тяхното понасяне също е силно ограничено, когато човек е уморен. По-трудно се спазва толеранс към ежедневието, особено когато то е по-ангажирано и много по-често се появяват тревожни мисли за бъдещи събития. 

 

Важно е сънят да е качествен, тъй като това осигурява по-добър емоционален капацитет и адаптивност по-време на будното състояние. Хубавият сън помага на мозъка да се възстанови и подновява възможностите за обработка на информация.

 

На кратко, загубата на сън компроментира ефикасността на човека, възникването на емоциите, техния израз и регулация. За добро социално, психическо, а както споменахме и физическо здраве, е важно сънят да не се подценява и да бъде достатъчен.
 

Източници:

Emotion, emotion regulation and sleep: An intimate relationship (nih.gov)

The effect of sleep deprivation and restriction on mood, emotion, and emotion regulation: three meta-analyses in one - PubMed (nih.gov)

Sleep Deprivation and Stressors: Evidence for Elevated Negative Affect in Response to Mild Stressors When Sleep Deprived (nih.gov)

The effects of sleep deprivation on emotional empathy - PubMed (nih.gov)