Нови проучвания в областта на психиатрията показват, че честото поддаване на негативни емоции може да окаже вредно влияние върху функциите на имунната система.


Хроничното излагане на стрес, съпътствано с тревожност и епизоди на депресия могат да се отразят на физическото състояние в много по-широка степен отколкото до момента се смяташе, твърди оглавяващата проучването д-р Греъм-Енгланд, доцент към университета в Пенсилвания.


Така например хроничният стрес може да окаже отрицателно въздействие върху паметта. До момента основното негативно влияние на стреса се е свързвало с повишаване на риска от сърдечносъдови заболявания.Резултатите от проведеното изследване разкриват, че негативните емоции могат да оказват влияние върху функционирането на имунния отговор, което от своя страна е свързано с влошаване на възпалителния отговор в организма.


Изследването се провежда в два етапа. На първия етап участниците попълват въпросници, които са свързани с техните емоции в рамките на няколко седмици, преди да влязат в изследваната група, както и към днешна дата. На тази база от анкетите изследователите направили „профил на емоциите“ на всеки един от участниците.


На втория етап от проучването учените оценили имунния отговор на доброволците в изследването чрез серумни проби, където били изследвани различни маркери на възпалението.


Възпалителната реакция е естествен отговор на имунната система при наличие на инфекция, например. В някои случаи високите стойности възпалителни молекули могат да са следствие на артрит.


Доктор Греъм-Енгланд и екипът ѝ забелязват, че лица, които са имали изява на негативни настроения и емоции няколко пъти на ден за продължителни периоди от време, при тях е налице тенденция за по-високи нива на биомаркери на възпалението в кръвта.


Учените също така отбелязват, че в кръвните проби на участници, съобщили за негативни емоции, като тъга или гняв, биомаркерите на възпалението са с още по-високи стойности в кръвта. При лицата от изследването, при които през последните седмици са изживявани различни положителни емоции са налице по-ниски стойности на биомаркерите, имащи отношение към възпалението.