При наличие на хранително разстройство, механизмът в мозъка, отговарящ за изграждане на навици, се изменя и нарушава. Наблюдават се и понижени количества допамин в части на мозъка.


При нормалното изграждане на навик, ние продължително изпълняваме определено поведение, като след всяко повторение се дава подходяща награда. На фона на това поведение има външни стимули, различни от основната цел на поведението. При достатъчното повторение и награждаване на това поведение се стига до момент, в който само при наличие на тези външни стимули, ние почваме да вършим поведението автоматично, без да има нужда от награда. 


При някои навици поведенията могат да са достатъчно прости и рутинни, че да почнем да ги извършваме несъзнателно, докато сме се концентрирали върху някакво друго действие. Такива автоматични навици могат да бъдат светването на лампата при прибиране у дома, докато ние си мислим какво ще ядем за вечеря или писане в тетрадка или на клавиатурата на компютър, докато слушаме лекция. При отдалечаването на връзката между поведението и наградата от мозъка и фокусирането повече върху външните стимули, навиците стават все по-трудни за промяна, без значение дали са полезни за нас или не. Поради тази причина е трудно да се прекъснат вредните за нас навици. Псхичните разстройства позволяват на този механизъм да изгражда навици в нас, които да са в пъти по-устойчиви на промяна. В такива случаи причината за дадено поведение е напълно пренебрегната от мозъка, което при продължение на поведението води до автоматизация. Тази автоматизация може да се наблюдава не само при поведения, ами и при конкретни мисли и физически отговори.


При изследване на секторите на мозъка, отговарящи за образуването на навици, се е открило следното – набраздено ядро, още наречено стриатум, отговарящо за формиране на навици, е свързано със сектора от мозъчната кора, който отговаря за нашите сетива и моторни функции. Друг стриатум, противопоставящ се на изграждането на навици, е свързан с асоциативната част на мозъчната кора (тази, която отговаря за свързването на различни видове информация, идващи от различни региони на мозъка). При един здрав мозък се намират механизми, които насърчават и обезкуражават формирането на навици. Така поведенията на един човек няма да са само навици, ами и такива, мотивирани от външни фактори.


При изследването на механизмите при наличие на хранителни разстройства е открито нарушаване на връзките на ядрото, насърчаващо формирането на навици. Наблюдавало се е връзка между степента на нарушението и степента на хранителното разстройство. Изследвани са състояния като булимия и хронично преяждане.


Проучването е проведено от Университета в Пенсилвания и Медицинския факултет на Станфордския университет. Учените споделят надежда, че бъдещото лечение, свързано с модулация на тези механизми, ще доведе до нови методи за работа с навици, причинени от всякакви психични разстройства, не само хранителни. 

 

Референции:

Jackson, J (2023, April 5),  Structural changes in habit-forming brain circuitry linked to eating disorders. Retreived 2023, April 7 from https://medicalxpress.com/news/2023-04-habit-forming-brain-circuitry-linked-disorders.html

Wang, A (2023, March 29), Human habit neural circuitry may be perturbed in eating disorders. Retreived 2023, April 7 from https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abo4919