Мизофонията е разстройство, което причинява крайно негативни реакции към определени шумове и звуци от околната среда.

 

С цел да получат информация за настъпващите процеси и промени в мозъка на засегнатите, изследователи от Държавния университет в Охайо провеждат проучване, в което са включени хора с мизофония и такива без този проблем.


 

Според предишни изследвания съществува връзка между кората в главния мозък, която е отговорна за слуха и орофациалните моторни контролни зони в органа при пациенти, страдащи от разстройството.

 

В проучването на Държавния университет в Охайо са включени 19 участника. Някои от тях с липсващи симптоми на мизофония, а други са засегнати от това заболяване.

 

На всеки един от тях е направен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) в състояние на покой, при издаване на речеви звуци и при почукване с пръстите.

 

Получените от изследването изображения са от полза за определяне на конкретните зони в мозъка, които се активират в различните състояния.

 

Специалистите стигат до заключението, че функционално дефинирани области, активирани по време на почукване с пръсти и част от мозъка, наречена инсула, имат по-силна невронна връзка при хора с лека мизофония.

 

Инсуларният кортекс се намира в латералната бразда на мозъка. Според учените инсулата е отговорна за множество различни функции в човешкото тяло, включително субективна оценка на болката, целенасочен контрол на вниманието, интероцепция и обработка на различни емоции, като например отвращение.

 

Към момента не съществува ефективно лечение за мизофонията, но е възможно предприемане на определени мерки, които да помогнат за намаляване на негативните ефекти.

 

За страдащите от мизофония е препоръчително избягването на ситуации, които могат да предизвикат негативни реакции. Шумоизолиращите слушалки са много полезни в тези моменти.

 

Хората, които изпитват по-силни и тежки реакции към различните шумове, които водят до мизофония, биха могли да се възползват от звукова терапия. Този вид лечение включва използването на звуци с различна честота и вибрации за подобряване на различни състояния.

 

С помощта на направените разкрития за този вид невронни връзки относно мизофонията е възможна разработката на нов вид методи на лечение на състоянието, които да бъдат по-ефективни.

 

Информация за изследването е публикувана в сп. Frontiers in Neuroscience.

 

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.880759/full